Järgime Jeesust!

04/2018
Eesti EKB Koguduste Liidu konverentsi läkitus, Tallinnas, 14. aprillil 2018

Koguduste esindajad kinnitasid järgnevateks aastateks meie ühistöö nägemuse ja arengukava. Tahame olla Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala sõnas ja väes kasvav liikumine.

Meie jaoks on ülimaks elukäsuks see, mida Jeesus on andnud: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See on suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Mt 22:37–39). Miks ei võiks olla see kirjutatud ka meie sajaaastase riigi põhiseadusse? Parim kingitus teise sajandisse astunud Eestile on ühiskond, kus austatakse Jumalat ja armastatakse kaasinimest.

Loe edasi: Järgime Jeesust!

Scott Ridout pakub Liidule süsteeme

04/2018 12 scott ridout
Märt Saar, Tartu Risttee kogudus

Scott Ridout on vaimulik juht Ameerika Ühendriikidest, baptistiliidu-taolise liikumise Converge'i president. Ta on ülevaatajaks 1309 koguduse juhile, aga Teekäija lugejale on ehk seos lähedasem, kui öelda, et ta on Bill Ankerbergi ja Helari Puu ülemus. Ridout väisas väikse seltskonnaga hiljuti esimest korda Maarjamaad ning oli aastakonverentsi üheks kõnelejaks, kohtus siinsete juhtidega ja jäi kõigega väga rahule. Ta andis meile intervjuu, mille käigus avaldas nii mõnegi veendumuse ja ettepaneku.

Tere tulemast Eestisse! Mitte kaua aega tagasi oli meil privileeg võtta vastu Teie presidenti Barack Obamat. Kuidas Teil seni on olnud?
(Naerab). Tegelikult olen Converge'i president olnud alles kolm aastat ja see oli minu jaoks esimene üle ookeani reis selle liidu juhina.

Kuidas tuli otsus tulla Eestisse?

Ma olen pikka aega olnud sõber Bill Ankerbergiga, kes on Converge'i esindaja siinses piirkonnas. Eelmisel aastal pöördus ta minu poole ettepanekuga kaasa tulla ja ma olin temaga päri. Praegu olen siin neljandat päeva. Käisin teie aastakonverentsil, kõnelesin Oleviste koguduses, tutvusin Tallinna vanalinnaga – ja peab tunnistama, et teie ajalugu on väga äge! Olen käinud varasemalt küll eri paigus, aga peale Iisraeli ma nii vana ajalooga paigas pole veel olnud.

Loe edasi: Scott Ridout pakub Liidule süsteeme

EKB Liidu arengukavast 2018–2023

20 arengukava illustratsioon03/2018
Erki Tamm, EKB Liidu president

Hommikukohvi juues arutame abikaasaga päevaplaanid läbi (nt millal keegi koju jõuab ja kes toob poest toidu). Päeva kestel helistame üldjuhul üle. Lisaks teineteisest hoolimisele saame täpsustada ka õhtused plaanid. Nii hoiame endid samal lainel. Samuti vajame oma tegevuste kooskõlastamist koguduseperes ja Liidus tervikuna.
Meie kogudusliku liikumise üheks põhiveendumuseks on, et Jumal kõneleb iga oma lapsega. Üksteist kuulates ja koos Jumalat otsides näeme suuremat pilti tema tööst ja tahtest.
2016. a viisime Liidu koguduste pastorite ja liikmete hulgas läbi küsitluse. Kõige julgustava kõrval toodi suurimate probleemidena esile evangeelse aktiivsuse vähesust, töötegijate järelkasvu ebapiisavust ja vähest toetust uute koguduste rajamisele. Uue arengukava üheks eesmärgiks ongi otsida lahendusi nendele vajakajäämistele ja soov tunnetada Jumala eesmärke meie Liidu elus.

Loe edasi: EKB Liidu arengukavast 2018–2023

Kaplanaadi vanemaks valiti Paul Gill

02/2018

EKB Liidu kantseleis toimus 31. jaanuaril kohtumine meie liidu kaplanitega. Kuna Urmas Roosimaa teenib Tartu Salemi kogudust ja on tegevteenistusest reservis, soovis ta anda vanemkaplani kohustused üle. Valimiste tulemusel volitati selleks Paul Gilli, kes teenib Viru Vanglas. Lisaks temale on tegevteenistuses veel Ott Aro Kaitseväes ja Ago Rand Politsei- ja Piirivalveametis. Kohtumiselt puudus Kaitseliidu kaplan Eduard Kakko, möödunud aastast on ka Üllas Linder reservis.

Kaplaniteenistus on avalik teenimisvaldkond ühiskonnas. Väga oluline on siin järelkasvu tagamine. Kuna see töö eeldab teoloogilist kõrgharidust, leiti, et on oluline kaplaniteenistusest rääkida seminari täiendkoolitustel. Samuti on vaja jagada teavet kohtumistel pastoritega, et leida vabatahtlikke kaasa teenima vanglas ning koguda infot koguduseliikmetest abipolitseinike, kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kohta.

Teekäija

Vanematekogu liikmete mõtteid vendluse ühistööst

02/2018 18 1 allan helde

Teekäija palus EKB Liidu vanematekogu liikmetel vastata kahele küsimusele: mis on sinu vastutusalas viimasest aastast eredalt meelde jäänud ja millele peaks seal lähitulevikus rohkem tähelepanu omistama?

Allan H18 2 gunnar kotiesenelde, Edela-Eesti piirkonna vanem: Meil eelmisel aastal piirkonnaüleseid sündmusi/ettevõtmisi ei toimunud. Nimetamist väärib, et Joel Keerniku teenimistöö sai pärast kokku lepitud kolme aastat Kilingi-Nõmmes läbi. Kuniks kogudus leiab endale ise uue pastori, on neil abiks Pärnu Immaanueli kogudus. Hetkel veab seal tööd Immaanueli koguduse juhatuse liige Arvi Tael ning talle on mentorina toeks Pärnu Immaanueli koguduse juhatuse liige ja diakon Ahto Saar.

Gunnar Kotiesen, asepresident: Möödunud aasta erilisemad hetked on minu teenimisvaldkonnas olnud inimkohtumised. Jah, mulle väga meeldivad suured konverentsid ja tähendusrikkad teenistused, aga kõige meeldejäävamalt on talletunud kokkusaamised noorte juhtidega. Meie järgmiste põlvkondade teenijates on nii palju sihikindlust, tarkust ja Jumala otsimist, et see teeb rõõmsaks!

Tulevikku vaadates on eelpool mainitud rõõmuallikas ka minu arvates üks suuremaid väljakutseid – meie tulev kümnend vajab uut põlvkonda koguduste teenijaid/karjaseid. See on valdkond, millesse peame ühe oma fookuse asetama ja sellesse suunda oma ressursse jagama.

Loe edasi: Vanematekogu liikmete mõtteid vendluse ühistööst