Arengukava kriitiline koht on meeleparandus

11/2017 12 arengukava 1

EKB Liidu pastorite ja vaimulike töötegijate kokkusaamisel, 9. novembril Tallinnas, Telliskivi loomelinnakusse kaks aastat tagasi rajatud (EKNK) Focuse koguduse ruumes esitles president Erki Tamm Liidu arengukava projekti.

Kas meie kogudustes on see kriitiline hulk inimesi, kes on valmis muutuma?

Vastuseks neile, kes on veel skeptilised sellise plaani vajalikkuse või vaimulikkuse suhtes, ütles ta, et eelkõige vajatakse plaani mõtestatud tegevuseks, kui homme hommikul üles tõustakse. „Kogudusi külastades kuulen sageli, et koht, kus ollakse, ei ole see, kus tahetakse olla. Sageli aga ei teata, mida ette võtta, et olukord muutuks. Kevadine aastakonverents kinnitas nägemuse, milliseks saades võime Jumala sõnas ja väes kasvada.”

Loe edasi: Arengukava kriitiline koht on meeleparandus

Uudiseid EKB Liidust

09/2017 25 piirkonnavanemad

Suvel lisandus Kõrgema Usuteadusliku Seminari meeskonda viies liige, Helina Voogne, kes koordineerib Läänemaa Kutse Kooli ja arendab tulevikus edasi teisi piiblikooli-laadseid koolitusi.

11. septembril Viljandis toimunud piirkonnajuhtide kokkusaamisel leidis taas kinnitust, et EKB Liidus on struktuurist olulisemad omavahelised suhted. Pastoritöö oluliseks osaks on hingehoid, kuid neid kohti, kus pastorid ise saavad oma elu ja teenimise arengutest kellegagi jagada, pole palju. Ka seekord olid need osadustunnid väga hinnatud.

12. septembril toimus Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuses EKB Liidu vanematekogu koosolek. Seal kinnitati 2018. aasta kalenderplaan. Järgmise aasta motoks valiti „Armasta oma ligimest nagu iseennast!” Selliselt jagatakse Liidu visiooni lause – Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala väes ja Sõnas kasvav liikumine – osad nelja aasta peale.

Loe edasi: Uudiseid EKB Liidust

Vanematekogu esimehe Joosep Tammo kommentaar

07-08.2017 17 selise73

Vanematekogu 12. mai päevakorras oli naiste vaimulik teenimistöö. Otsustati, et teemaga tegeleb vanematekogu poolt ellu kutsutud teoloogia komisjon (Peeter Roosimaa, Meego Remmel, Toivo Pilli, Joosep Tammo) ja esitab naiste pastoraalse teenismistöö osas aruande detsembris. Seniks jätkatakse EKB Liidus naiste ordineerimise osas väljakujunenud praktikat. Meil on olnud küll diakonissi ordinatsiooniga pastori kohusetäitjaid, kuid naisi pastoriks pole ordineeritud. Selles hoiakus on lähtutud õndsusloolisest sümboolikast ja Pauluse seisukohast: „Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, …” (1Tm 3:2). Arvestatud on ka senist traditsiooni, mis pole olnud jäik, kuid samas lähtunud meestele antud vastutusest perekonnas ja kogukonnas.

Juunikuu Teekäija avaldas pastor Toivo Pilli artikli „Naised ja mehed kui Jumala teenijad”. Käesolevas numbris on pastor Heldur Kajaste seda retsenseerinud. Vanematekogu esimehe ja teoloogiakomisjoni liikmena leian, et tekkinud mõttevahetus on huvitav, kuid ei esinda Liidu ühist seisukohta. Jääme ootama komisjoni töö tulemusi ja vanematekogu hinnangut.

Seminarihoone Annemõisa 8 tulevik

03/2017 19 2016 06 16

EKB Liidule kuuluvat hoonet Tartus, Annemõisa 8, haldab Valduste OÜ. Ühe katuse all asuvad Kõrgem Usuteaduslik Seminar, raamatukogu, Liidu arhiiv, Valduste OÜ, Sõbralt Sõbrale kauplus, siin tegutsevad kolm kogudust, Kristlik Pereraadio, Puhhi lasteaed, Anna Edasi, üürikorterid, ühiselamu ja külalistetoad pakuvad majutust mitmekümnele inimesele.

1994. aastal seminari õppetööks valminud hoone nõuab täna pidevat remonti. Seminariõpe on sessioonipõhine, s.t klassiruume vajatakse vaid ühel nädalal kuus, Liit ise kasutab kogu hoonest vaid kolmandikku ja ülejäänud majaosa nõuab pidevat tööd selle väljarentimisel.

Loe edasi: Seminarihoone Annemõisa 8 tulevik

Võtame aasta juhtmõtteks: „Järgime Jeesust!“

01/2017 05 erki tamm
Erki Tamm, EKB Liidu president

Kogu möödunud aasta intrigeeris mind Jeesuse vastus Peetrusele: „Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni – mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!“ (Jh 21:22).
Jeesuse jüngriks olemine Uue Testamendi lugudes tundub lihtne. Jeesus tuli ja kutsus. Kas praegusel ajal on siis teisti? Jeesus ütles: „Keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa” (Jh 6:65).
Jüngriks saamise esimeseks sammuks ongi Jumala kutse vastuvõtmine, meeleparandus ja Jeesuse oma päästjaks ning elu valitsejaks tunnistamine. Seda pöördelist sündmust nimetatakse Piiblis uuestisünniks. See on Jumala poolt tehtav ime, kui meie sisse tuleb Püha Vaim.
Enne kui valitutest said „inimesepüüdjad“ (Mt 4:19), pidid nad andma aega Jeesusele, kes jagas nendega Jumala juures kuuldut ja nähtut (Jh 8:26). Iga töö juures on oluline ettevalmistusprotsess. Nii ka vaimuliku teenimise puhul. See puudutab kas või päeva alustamist– Jumal saab sind kasutada niivõrd, kui sa oled hommikul lasknud temal rääkida sinu ellu oma sõnu.

Jüngriks saamise teine samm hakkab ilmnema jüngerliku elu käigus – sa oled vastanud Jeesuse kutsele ja oled olnud temaga. Oled otsustanud tema sõna kuulata ja jälginud, kes Jeesus on ja kuidas ta tegutses Uue Testamendi lugudes. Oled hakanud palves järjest julgemalt päris asjadest rääkima. Sa oled õppinud kuulma tema häält. Ühel hetkel hakkad märkama, et mõtled ja tegutsed nagu tema. Veel parem, kui seda märkavad sinu kaasjüngrid, kellega oled hakanud Jeesuse-osadust jagama. Ka Peetrust ja Johannest nähes tunti ära, „et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased“ (Ap 4:13). Jüngri eesmärgiks ongi saada õpetaja sarnaseks.

Loe edasi: Võtame aasta juhtmõtteks: „Järgime Jeesust!“