Osale kristlikus ühistöös Teekäijat lugedes ja levitades!

12/2012

Tellimine:
1. Teekäija kodulehelt: www.teek.ee
2. pangaülekandega: Eesti EKBK Liit, Swedbank 1120064572 (selgitusse: oma nimi ja aadress, kuhu ajakirja tellitakse)
3. oma koguduse kaudu

Tellimishinnad:
1 aasta (11 numbrit): 17,90 €
poolaasta (6 numbrit): 9,90 €
pastori- ja sõbratellimus: 14,90 €
Sõbratellimuse (üheaastase kingituse) saab täishinnaga tellija vormistada inimesele, kellel pole varem Teekäija tellimust olnud.

Ajakirja väljaandmist saab toetada Teekäija fondi kaudu (annetades Eesti EKBK Liidu arveldusarvele 1120064572 Swedbank märgusõnaga „teekäijafond").

Teekäija fondi on tänavu toetanud viis annetajat kokku 846 euroga. Suur tänu!

.

Loe edasi: Osale kristlikus ühistöös Teekäijat lugedes ja levitades!

Liidu juhid kohtusid Vanamõisas

09/2012 Marika Nigulas, EKB Liidu sekretär

EKB Liidu juhatus koos ühistöö valdkondade juhtidega kogunes augusti lõpus Vanamõisas. Sooviks oli planeerida lähituleviku tarvilikke tegevusi ja ülesandeid, viimaks ellu kevadisel aastakonverentsil heakskiidetud koguduste liidu arengukava 2012-2017.25 juhid vanam6isas

Rõõm ja mure käivad teadagi käsikäes, aga jagades muutub üks suuremaks ja teine väiksemaks. Esimesel väljasõidupäeval kutsus president Meego Remmel kaastöölisi tähelepanelikult ja pühendunult kuulama ja kuulatama kolleegi, märkana tema võimalikke probleeme, et siis hiljem võtta aega ühispalveks üksteise eest: „Armastagem üksteist nii nagu Kristus meid on armastanud!"

.

Loe edasi: Liidu juhid kohtusid Vanamõisas

EKB Liit erastas ajaloolise palvela

03/2012

Mitmed aastad venis Viladelvia Baptisti Usuühingu Iru osakonna palvela tagastamine EKB Koguduste Liidule kui õigusjärglasele seoses kohtuvaidlustega. 1. oktoobril 1939 Tallinna külje all avatud palvela natsionaliseeriti 1952. aastal. Kohtuotsusest tulenevalt tagastati Liidule 62% pühakojast. Ülejäänud osa hoonest kuulus seaduse järgi erastamisele endises palvelas kommunaalkorteri omandanud üürnikele. Kuna erinevatel põhjusel viimased ei osalenud erastamisel, tekkis kaasomanikust EKB Liidul võimalus erastada tagastamata jäänud 38% hoonest, saades sellega palvelaks ehitatud hoone ainuomanikuks.

27 viladelfia

.

Liidu juhtide kokkuvõtvad sõnad

02/2012

Neljaks aastaks Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverentsil valitud kollektiivse juhtorgani, vanematekogu, 18-liikmeline koosseis pidas 7. veebruaril oma viimase koosoleku Nuutsakul. Kutsutud olid ka Liidu juhatuse liikmed. Ajakiri Teekäija tegi valiku seal kõlanud ütlustest.

26 van2012veebr

Viljar Liht (vanematekogu esimees): „Vanematekogu sellel koosseisul on olnud 23 koosolekut, neist 16 korralist. Kõige rohkem oleme kogunenud KUSis (4 korda). Viis liiget on osalenud kõikidel koosolekutel. Tänan kõiki! Oluline on küsida, kuhu Jeesus meid viib?"

Ermo Jürma: „Koosolekute protokollid võiksid valmida kiiremini. Tasub küsida, kas otsused jõuavad ka paberilt ellu? Ootan mõnes asjas võib-olla suuremat ühtsust, kui on reaalne."

Meego Remmel: „Meie kogudused on iseseisvad, aga kui on vaja, siis oleme andnud juhatusi. Alustades mõtlesin, et nelja aastaga teeme palju tööd ära, aga aeg läheb kiiremini, ja asjad kuhjuvad."

.

Loe edasi: Liidu juhtide kokkuvõtvad sõnad

Liidu arengukava 2012-2017

02/2012

Eesti EKB Koguduste Liidu (Liit) missioon on järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes.

15 2010 aastakonv01

Liit on lähtuvalt väärtustest piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine.**

Liidul on ühistöö nägemus aastaks 2017: Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt.

.

Loe edasi: Liidu arengukava 2012-2017

Meego Remmeli neli presidendiaastat

02/2012

Teekäija usutlus

14 meego veskil

Millise tundega lõpetad oma presidendivolituste 4-aastast perioodi?

Tänutundega! Jeesus on Issandana olnud meie liikumise suhtes eriliselt armuline. Olen teda kogenud nii isiklikus elus ja teenimistöös kui ka terve meie koguduste liidu kasvule ja arengule kaasa elades. Au Jumalale!

Kuidas laabus Sinu meeskonna koostöö?

Olen väga tänulik koostöömeelse meeskonna eest. Eelnevalt leppisime Viljar Lihti ja Erki Tammega kokku, et valituks osutudes teeme seda tööd vaid üheskoos ja üksteist toetades. Sama sai jaatatud esimesel juhatuse koosolekul Meelis Kibuspuu ja Toivo Pilliga. Nii jätkasime ka siis, kui seminari rektorite vahetuse järel liitus juhatusega Margus Kask.

Nelja aasta eest rõhutasid holistlikku missiooni (TK 3/2008, lk 14), mida on selles vallas Liidus sündinud?

2008. aastast alanud majandusraskustes läbisime koguduste ja kogukondadena nii Eestis kui laias maailmas kõrgeima missioonikoolituse. Rasked ajad teevad selgeks, et Jumal armastab kõiki inimesi tervenisti ning Jeesuse eeskujul ja läkitusel peavad just kristlased seda praktilistes armastusetegudes kehastama. Suurim kapital pole finantsiline, vaid sotsiaalne. Parim sõnum väljendub mitte niivõrd „nimetamissõnades", kuivõrd „tegutsemissõnades". Nii on meie elumuutev usuliikumine evangeelselt veenev.

Kas Tartu Salemi kogudus oli sel ajal hästi hoitud?

Juba ligi 3 aastat karjatseb meie kogudust pastor Toivo Pilli. See on mulle andnud võimaluse külastada teisi kogudusi ja teenida kodus vaid ühel pühapäeval kuus. Olen oma kogudusele tänulik suure eestpalvetöö ja vastastikuse mõistmise eest.

Poeg pastoriks ja uus kogudus – mida see kaasa tõi?

Jakob Remmel koges Jumala kutset koguduse rajamiseks 2009. aasta sügisel. Peaaegu aasta sai algatusmeeskonnaga pühapäeviti koos käidud ja eeltööd tehtud, kuni 5. septembril 2010 toimus Tartu kinos Ekraan uue koguduse avateenistus. Esimene ristimine ja koguduse ametlik asutamine leidis aset 31. detsembril 2010. Jaanuari esimesel pühapäeval sai vastrajatud koguduse pastor emakoguduselt diakoni ordinatsiooni ning 3D koguduse liikmed õnnistusega välja läkitatud. Mullu märtsis võttis aastakonverents uue koguduse liidu liikmeskonda. Täna võime tunnistada, et tegemist on vendluses ühe jõudsamalt kasvava kogudusega. Kui viie aasta eest rajatud Risttee koguduse mentoriks oli pastor Toivo Pilli, siis nüüd volitas Salem mind 3D kogudust toetama. Olen tänulik iga hetke eest selle koguduse arengus ja iga inimelu eest, kes seeläbi päästetud ja õnnistatud.

Kaitsesid doktoritöö ja tegutsed jätkuvalt eetika õppejõuna – mida on see andnud Sulle Liidu juhitöös?

Minu doktoritöö puudutas meie koguduste liidu lauluvaras peegelduvat vooruseetilist elunägemust. Eetika õppejõuna kasutan võimalust seda visiooni vendluse seminaris ja teistes õppeasutustes jagada ja ellu viia. Olen veendunud, et meie koguduste liit ja selle esindajad on kutsutud edasi viima nii usuliselt kui kõlbeliselt Jeesust järgivat elumuutvat liikumist.

Mida uut lisandus enam kui 125-aastase ajalooga liikumise ühistöösse viimasel neljal aastal?

Oleme vaadanud nii minevikku kui tulevikku ning teinud sellest lähtuvalt sisulisi ja ka struktuurseid muudatusi. Näiteks Sõbra Käe heategevuse ja Sõbralt Sõbrale sotsiaalse ettevõtluse koostöö arendamine tõhusamaks inimeste abistamiseks, koguduste toetamiseks, ühiskonna teenimiseks. Eri töövaldkondi lõimiva misjoninõukogu käivitamine piirkondlikult viljakate misjoninädalate, sotsiaaltöövõrgustiku, koguduste rajamise ja välismisjoni elluviimiseks. Liidu Noorsootöö Keskus muutus kolmekojaliseks, et laste, noorte ja täisikka jõudnud noorsoo vajadusi paremini tunnetada ja teenida. Toimusid ühislaululoome talgud. Seminar sai üleminekuhindamisel järgmiseks kolmeks aastaks riikliku tunnustuse. Ajakiri Teekäija jätkab ilmumist vaatamata tellijaskonna- ja rahanappusele, samas anti välja ka liidu ajalugu peegeldav juubelikogumik. Palju tööd sai tehtud koguduste ühistöö tulevikku visandava arengukava koostamisel. Päevast päeva aitab liidu kantselei kogudustel suhelda e-riigiga või arveldada e-rahaga. Ühesõnaga, teostatud on seda, mida kogudused ühises vendluses konverentsi otsustega on kavandanud.

Kogesid Sa neil aastail ka mõnda erilist palvekuulmist?

Tõsi, palvekuulmisi on olnud igal päeval. Tahan tänuga öelda, et kuuldud on eriliselt neidki palveid, mida Teekäija lugejad minu eest on teinud. Lõppkokkuvõttes on aga määrav, et kuuleksime palves Jumala häält ning osutuksime Issanda Jeesuse Vaimu häälekandjaks ja palvevastuseks neilegi, kes teda täna alles otsivad. See ongi meie missioon.

.