Väärtustame põlvkondade pärandit

01/2014 05 remmel meego toomas-vardja-1
Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president

Mis kujuneb alanud 2014. aasta märksõnaks meie koduelus, koguduses, kogukonnas, kogu maailmas? Lätlased räägivad eurost, arvutades sissetulekuid ja väljaminekuid uues vääringus. Venemaalased tunnevad Sotši olümpiamängude eel suurenenud terrorihirmu. Maakera ühel pool elatakse kasvava inimkonna ja nappivate ressursside pingeväljas, teisel pool väheneva lastearvu ja suureneva eluea käärides. Huntingtoni ennustatud tsivilisatsioonide kokkupõrke eeltõuked näikse avalduvat rahvusvahelise piraatluse ja terrori levikus.
Jumalale tänu, Eestit pole suuremad vapustused puudutanud. Meie väikeriigi president saab esile tõsta pigem võrguühiskonna arengulugu. Kes tahab valitsejaid kritiseerida, võib seda teha vabalt veebis. Noorte nutikus ja uued suhtlusvahendid ületavad üha enam eakamate inimeste teadmust. Kui seni õpetas vanem nooremale, kuidas midagi teha, siis nüüd on tihti vastupidi. Kas ja kuidas võivad eri põlvkonnad veel sidustuda?

Põlvkondi suudab lõimida Jeesuse Kristuse ülimuslikkusest tunnistav Piibel.

Loe edasi: Väärtustame põlvkondade pärandit

Tulge JumaIa ligi

11/2013 25 partnerid eiklas-1
Ermo Jürma, Mooste pastor

Oktoobri keskel toimus Kuressaares Eesti Koguduste Partnerite poolt korraldatud kohtumine „Tulge Jumala ligi." Osaduspäevade keskmes oli Filipi kiri, mida avasid pastorid Bill Ankerberg, Jack Loo ja Toivo Pilli.

Minu päevikusse jäid laused: „Kui ollakse koos „ühes vaimus ja ühel meelel" (Fl 1:27), siis armastus kasvab. Jumala plaan on muuta maailma koguduse kaudu. Innustades teisi üks olema, ei tohi pastor ise ringist välja jääda. Jumal ootab oma sulastelt rikast vaimulikku elu. Isegi elu võidujooksu lõpus peaks meil olema veel täis-spurt. Kõige ehedam jumalikkuse väljendus on ennastohverdav armastus. Jumalik võrdsus pole saamine, vaid andmine. Paulus tahtis tunda Kristust järjest rohkem. Minevikku meenuta selleks, et end muuta!"

Loe edasi: Tulge JumaIa ligi

Vaimulikud töötegijad Nuutsakul

04/2013 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

02 nuutsaku 2013EKB Liidu vaimulike töötegijate kevadpäevad toimusid 5.-6. aprillil Nuutsakul. Lisaks ühislaulmisele ja -palvele ning saunaskäimisele kuulati ettekandeid ja arutleti mitmetel olulistel teemadel. Sõprusliidu Converge Worldwide esindajatena kaasateeninud Ron Larson kõneles ohumärkidest pastori elus ja töös ning Mary Larson emotsionaalselt tervest koguduseelust. Karita Kibuspuu juhtnööride järgi aitas mentorlikke vestlusoskusi arendada Einike Pilli.

Loe edasi: Vaimulikud töötegijad Nuutsakul

Suhtumisest vabamüürlusse

03/2013

Eesti EKB Koguduste Liidu konverents (9. märts 2013) avaldas üksmeelselt toetust liidu presidendi Meego Remmeli seisukohavõtule vabamüürluse küsimuses (EKB Liidu dialoog-list 20.02.2013).

„Eesti EKB Koguduste Liit ja selle liikmeskogudused on läbi aegade (ka põhikirjaliselt) tuginenud Piiblist lähtuvale usule kolmainsuslikku Jumalasse. Liidu põhikiri (§ 2) kinnitab: "Liitu ühinenud kogudused tunnistavad oma usku Kolmainu Jumalasse – Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Koguduste usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud. Koguduste liikmeteks on vaimuliku uuestisünni läbi elanud ja usus ristitud inimesed, kes järgivad oma elus Jeesust Kristust ja kannavad edasi kristlikku evangeeliumi." Nii ei ole meie koguduste liidus peetud võimalikuks kuuluda paralleelselt koguduse ja vabamüürlaste liikmeskonda, kelle õpetus ja autoriteettekstid ei vasta Piiblile ega veendumusele, et "Jeesus on Issand!" (1Kr 12:2j; Rm 10:9j).

Loe edasi: Suhtumisest vabamüürlusse

Tulge Jumala ligi!

01/2013 Meego Remmel, EKB Liidu president

02 god touching adam

Issanda aasta 2013 on alanud! Soovin ja palun selleks teile rohkeid õnnistusi! Piibel ütleb: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!" (Jk 4:8)
Vatikanis asuva Sixtuse kabeli fresko „Aadama loomine" kujutab Loojat, kes sirutub inimese poole. Michelangelo tahtnud selle maaliga edasi anda nimelt Kõigekõrgema igatsust olla koos inimesega. Loojana otsib ta võimalust ületada vahemaa, mis meid temast lahutab. Iidamast-Aadamast eraldab inimlikkust aga teatud passiivsus Jumala suhtes. Issand ootab, et me talle omalt poolt käe sirutaksime. Ta otsib meiega elavat suhet, mitte kohati kontakti. Aadama kehakeel on aga raskesti mõistetav: tahapoole nõjatuv inimkuju kehastab teatud ükskõiksust...

.

Loe edasi: Tulge Jumala ligi!

Osale kristlikus ühistöös Teekäijat lugedes ja levitades!

12/2012

Tellimine:
1. Teekäija kodulehelt: www.teek.ee
2. pangaülekandega: Eesti EKBK Liit, Swedbank 1120064572 (selgitusse: oma nimi ja aadress, kuhu ajakirja tellitakse)
3. oma koguduse kaudu

Tellimishinnad:
1 aasta (11 numbrit): 17,90 €
poolaasta (6 numbrit): 9,90 €
pastori- ja sõbratellimus: 14,90 €
Sõbratellimuse (üheaastase kingituse) saab täishinnaga tellija vormistada inimesele, kellel pole varem Teekäija tellimust olnud.

Ajakirja väljaandmist saab toetada Teekäija fondi kaudu (annetades Eesti EKBK Liidu arveldusarvele 1120064572 Swedbank märgusõnaga „teekäijafond").

Teekäija fondi on tänavu toetanud viis annetajat kokku 846 euroga. Suur tänu!

.

Loe edasi: Osale kristlikus ühistöös Teekäijat lugedes ja levitades!