Vaimulikud töötegijad Nuutsakul

04/2013 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

02 nuutsaku 2013EKB Liidu vaimulike töötegijate kevadpäevad toimusid 5.-6. aprillil Nuutsakul. Lisaks ühislaulmisele ja -palvele ning saunaskäimisele kuulati ettekandeid ja arutleti mitmetel olulistel teemadel. Sõprusliidu Converge Worldwide esindajatena kaasateeninud Ron Larson kõneles ohumärkidest pastori elus ja töös ning Mary Larson emotsionaalselt tervest koguduseelust. Karita Kibuspuu juhtnööride järgi aitas mentorlikke vestlusoskusi arendada Einike Pilli.

Loe edasi: Vaimulikud töötegijad Nuutsakul

Suhtumisest vabamüürlusse

03/2013

Eesti EKB Koguduste Liidu konverents (9. märts 2013) avaldas üksmeelselt toetust liidu presidendi Meego Remmeli seisukohavõtule vabamüürluse küsimuses (EKB Liidu dialoog-list 20.02.2013).

„Eesti EKB Koguduste Liit ja selle liikmeskogudused on läbi aegade (ka põhikirjaliselt) tuginenud Piiblist lähtuvale usule kolmainsuslikku Jumalasse. Liidu põhikiri (§ 2) kinnitab: "Liitu ühinenud kogudused tunnistavad oma usku Kolmainu Jumalasse – Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Koguduste usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud. Koguduste liikmeteks on vaimuliku uuestisünni läbi elanud ja usus ristitud inimesed, kes järgivad oma elus Jeesust Kristust ja kannavad edasi kristlikku evangeeliumi." Nii ei ole meie koguduste liidus peetud võimalikuks kuuluda paralleelselt koguduse ja vabamüürlaste liikmeskonda, kelle õpetus ja autoriteettekstid ei vasta Piiblile ega veendumusele, et "Jeesus on Issand!" (1Kr 12:2j; Rm 10:9j).

Loe edasi: Suhtumisest vabamüürlusse

Tulge Jumala ligi!

01/2013 Meego Remmel, EKB Liidu president

02 god touching adam

Issanda aasta 2013 on alanud! Soovin ja palun selleks teile rohkeid õnnistusi! Piibel ütleb: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!" (Jk 4:8)
Vatikanis asuva Sixtuse kabeli fresko „Aadama loomine" kujutab Loojat, kes sirutub inimese poole. Michelangelo tahtnud selle maaliga edasi anda nimelt Kõigekõrgema igatsust olla koos inimesega. Loojana otsib ta võimalust ületada vahemaa, mis meid temast lahutab. Iidamast-Aadamast eraldab inimlikkust aga teatud passiivsus Jumala suhtes. Issand ootab, et me talle omalt poolt käe sirutaksime. Ta otsib meiega elavat suhet, mitte kohati kontakti. Aadama kehakeel on aga raskesti mõistetav: tahapoole nõjatuv inimkuju kehastab teatud ükskõiksust...

.

Loe edasi: Tulge Jumala ligi!

Osale kristlikus ühistöös Teekäijat lugedes ja levitades!

12/2012

Tellimine:
1. Teekäija kodulehelt: www.teek.ee
2. pangaülekandega: Eesti EKBK Liit, Swedbank 1120064572 (selgitusse: oma nimi ja aadress, kuhu ajakirja tellitakse)
3. oma koguduse kaudu

Tellimishinnad:
1 aasta (11 numbrit): 17,90 €
poolaasta (6 numbrit): 9,90 €
pastori- ja sõbratellimus: 14,90 €
Sõbratellimuse (üheaastase kingituse) saab täishinnaga tellija vormistada inimesele, kellel pole varem Teekäija tellimust olnud.

Ajakirja väljaandmist saab toetada Teekäija fondi kaudu (annetades Eesti EKBK Liidu arveldusarvele 1120064572 Swedbank märgusõnaga „teekäijafond").

Teekäija fondi on tänavu toetanud viis annetajat kokku 846 euroga. Suur tänu!

.

Loe edasi: Osale kristlikus ühistöös Teekäijat lugedes ja levitades!

Liidu juhid kohtusid Vanamõisas

09/2012 Marika Nigulas, EKB Liidu sekretär

EKB Liidu juhatus koos ühistöö valdkondade juhtidega kogunes augusti lõpus Vanamõisas. Sooviks oli planeerida lähituleviku tarvilikke tegevusi ja ülesandeid, viimaks ellu kevadisel aastakonverentsil heakskiidetud koguduste liidu arengukava 2012-2017.25 juhid vanam6isas

Rõõm ja mure käivad teadagi käsikäes, aga jagades muutub üks suuremaks ja teine väiksemaks. Esimesel väljasõidupäeval kutsus president Meego Remmel kaastöölisi tähelepanelikult ja pühendunult kuulama ja kuulatama kolleegi, märkana tema võimalikke probleeme, et siis hiljem võtta aega ühispalveks üksteise eest: „Armastagem üksteist nii nagu Kristus meid on armastanud!"

.

Loe edasi: Liidu juhid kohtusid Vanamõisas

EKB Liit erastas ajaloolise palvela

03/2012

Mitmed aastad venis Viladelvia Baptisti Usuühingu Iru osakonna palvela tagastamine EKB Koguduste Liidule kui õigusjärglasele seoses kohtuvaidlustega. 1. oktoobril 1939 Tallinna külje all avatud palvela natsionaliseeriti 1952. aastal. Kohtuotsusest tulenevalt tagastati Liidule 62% pühakojast. Ülejäänud osa hoonest kuulus seaduse järgi erastamisele endises palvelas kommunaalkorteri omandanud üürnikele. Kuna erinevatel põhjusel viimased ei osalenud erastamisel, tekkis kaasomanikust EKB Liidul võimalus erastada tagastamata jäänud 38% hoonest, saades sellega palvelaks ehitatud hoone ainuomanikuks.

27 viladelfia

.