EKB Liidu ja Converge Worlwide koostööleping

05/2011

1. mail allkirjastati Eesti EKB Koguduste Liidu ja Converge Worldwide nime all Ameerika Ühendriikides tegutseva koguduste liidu vaheline koostööleping. Tallinna vanima baptistikoguduse palvemajas, Kalamajas asuvas Kalju kirikus, leidis aset pidulik kontsertõhtu, kus klassikalist muusikat esitas perekond Ilves ning oma laule laulis Rebecca Kontus. Allkirjade andmise juures viibisid ja võtsid sõna ka pastor Viljar Liht Eesti vendluse asepresidendina, pastor Bill Ankerberg Converge Worldwide Põhja- ja Baltimaade koostöö juhina ning pastor Helari Puu liitudevaheliste suhete koordinaarorina. Tõlgina vahendas mõlemapoolseid sõnavõtte pastor Toivo Pilli, kes ühtlasi esindas Eesti Koguduste Partnerite juhtkonda. Pidulikule allkirjade andmise osale järgnes fotode tegemine ja vastuvõtt kirikuhoone kõrval asuvas Tetermanni majas. EKB ja CW liidud on sisulist koostööd teinud juba üle tosina aasta. Liitude vaheline leping konkretiseerib ühiseid koostöösihte koguduste juhtide ja noortejuhtide koolitamise ning mentorluse ja uute koguduste rajamise toetamise valdkonnas.

TK, fotod Heldur Kajaste

22_DSC_5309 Liidu juhid Meego Remmel ja Jerry Sheveland pärast allkirjade andmist.

22_DSC_5420 Lepingu praktiliste täitjate ring on tunduvalt laiem kui ajaloolise hetke tunnistajate pere.

.

Tule Avispeale appi!

05/2011 Stella Polikarpus ja Kerly Simulman

Eesti EKB Koguduste Liidu Misjonikeskus on juba päris mitu aastat korraldanud evangeelseid misjoninädalaid erinevates Eestimaa paikades – Viljandis, Valgas, Raplas, Järvakandis, Otepääl, Ida-Virumaal, Pärnu-, Saare- ja Hiiumaal.

Käesoleval aastal on plaanis Avispea Vabakogudusel koos Misjonikeskusega korraldada praktiline misjon Väike-Maarja vallas, sealse kogukonna tarvis. Tänapäevases maailmas on aina vähem võimalusi kogeda läbi heade tegude Jumala armastust ja sellel nädalal tahame noortega üle Eesti aidata kohaliku koguduse liikmetel öelda kogukonnas elavatele naabritele, sõpradele, töökaaslastele ja sugulastele, et Jumal armastab neid. Öelda seda läbi tegude – viisil, mis jääks meelde ja võiks puudutada südant. Nii on meie plaan sellel misjoninädalal teha tööd inimeste kodudes, kes veel Kristust isikliku Päästjana ei tunne, kuid kes tunnevad mõnda koguduse liiget. Plaanitavad tööd on lihtsad: puude ladumine, värvimine, koristus- ja aiatööd jms.

.

Loe edasi: Tule Avispeale appi!

EKB Liidu arengukava 2012-2017 projekt

04/2011

Aastakonverentsile esitati Eesti EKB Koguduste Liidu arengukavand 2012-2017, mida mullu arutas nii Liidu vanematekogu kui piirkonnad. Töö dokumendiga jätkub, 2012. aastakonverentsil loodetakse see vastu võtta.

Liidu nägemus aastaks 2017

Liitu tuntakse elumuutva usuliikumisena, kes järgib Jeesust:

1) kasvades usus, lootuses ja armastuses Jeesuse nimel;

2) kuulutades sõnades, tegudes ja elulaadis, et Jeesus on Issand;

3) koolitades Jeesuse järgijaid kristlike elupraktikate, suhete ja isikuomadustega inimeluks;

4) hoolitsedes Jeesuse eeskuju kehastades inimeste ja terveks eluks vajaliku eest;

5) lõimides Jeesusesarnaselt erinevaid inimesi, pere- ja osaduskondi, kogudusi, kogukondi ja sotsiaalseid gruppe ühiselt teenimisvalmis võrgustikuks.

.

Loe edasi: EKB Liidu arengukava 2012-2017 projekt

Eesti ja Valgevene EKB liitude koostöölepe

03/2011

Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel ja Valgevene EKB Koguduste Liidu president Viktor Krutko allkirjastasid 16. veebruaril Minskis liitudevahelise koostööleppe. Eesti vendluse vanematekogu ja venekeelsete koguduste regiooni ning Valgevene vendluse juhatuse ja nõukogu poolt eelnevalt heakskiidetud ning seejärel Minskis kogunenud Valgevene EKB Koguduste Liitu esindava nõukogu koosolekul presidentide poolt allkirjastatud koostöölepe puudutab aastateks 2011-2013 kavandatud koostööprojekte noorsoo-, muusika-, sotsiaal-, meedia- ja koolitustöö vallas, lisaks temaatiliste seminaride ja konverentside korraldamist ning oma ala asjatundjate vahetust usulis-kõlbeliste väärtuste, perekonnaelu ja -suhete ning HIV/AIDS profülaktika alal. Konkreetsed tegevused igaks aastaks kooskõlastatakse liitudevahelisel suhtlemisel. M. Remmel esitas Valgevene ja Euro-Aasia EKB Koguduste Liidu presidendile V. Krutkole omapoolse kutse osaleda külalisena Eesti EKB Koguduste Liidu 2012. aasta konverentsil.

.

Kes aitab koguduse töötegijat?

03/2011 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Ei ole saladus, et koguduste töötegijad on koormatud. Kas pastorid ja diakonid vajavad oma töös abi? Jah, kindlasti. Aga millist abi? Viimastel aastatel on Eesti EKB Koguduste Liidu kogudustes kerkinud järjest teravamalt üles vajadus töötegijate hingehoiu ja mentorluse järele. Seda eriti just seoses nende inimestega, kes on äsja koguduse pastori ametisse astunud või kes on n-ö kogudust vahetanud. Juhi elu on tihtipeale täis erinevaid pingeid ja vastuolusid. Sageli tekivad need ühenduses erinevate rollidega, aga ka kõrgete ootustega vaimuliku töö kohta. Kuidas ja kellega jagab koguduse töötegija oma koormaid? Tänane pastor peab olema sõna otseses mõttes tippjuht. Ja selles positsioonis ollakse üksinda. Psühholoog-konsultant Anu Virovere väidab aga, et liidriks ei saa olla üksinda. Me tegutseme suhetevõrgustikus. Eriti lihtne on seda taibata vaimulikus töös, kuna teame, et Uue Testamendi jüngritele oli liidriks Jeesus ise oma eeskujuga.

Uue Testamendi jüngritele oli mentoriks Jeesus ise oma eeskujuga.

.

Loe edasi: Kes aitab koguduse töötegijat?