Uudiseid EKB Liidust

01/2018

EKB Liidu vanematekogu kogunes 5. detsembril Rapla Vabakoguduses.
Peasekretär Siim Nigulas andis ülevaate 2017. aasta eelarve täitmisest ja 2018. aasta eelarve projektist. Koguduste statistikaankeeti lisatakse küsimus: Kuidas plaanite oma liikmeannetuse lubadust täita (regulaarne ülekanne, ühekordne makse vm)?
Tartu Annemõisa 8 hoone küsimuses otsustati: esiteks, vastavalt kinnisvara töögrupis teostatud analüüsidele ja kohtumistele huvigruppidega alustada ettevalmistusi KUSi kolimiseks Tallinna. Teiseks, Valduste OÜ-l koos Tallinna Allika Baptistikoguduse, KUSi ja Liidu kantseleiga (arvestades võimalikke lisapartnereid) alustada uue ühise hoone tarvis sobiliku kinnistu otsinguid Tallinnas. Kolmandaks, teha Valduste OÜ-le ülesandeks valmistada ette ja korraldada omanikuga läbi rääkides Liidu omandis oleva Annemõisa 8 hoonestatud kinnistu müük.

Loe edasi: Uudiseid EKB Liidust

Kolgata jõululõunal avastati Jõuluteekäijaid

01/2018 24 omasugust otsimas
Avo Rosenvald, Tartu Kolgata baptistikogudus

Tartu Kolgata kogudusel on traditsioon pidada jõulu esimesel pühal ühist lõunat. See on andnud uue nüansi jõulude tähistamisele. Söögilaudade taga oleme koos koguduse sõpradega vestelnud, kuulanud jutlusi, tunnistusi, intervjuusid, viinud läbi viktoriine jne.

Teekäija lugemine aitab mõista protsessi, meie vendluse arengut.

Tänavu korraldas pastor meile omapärase infotunni. Igale laudkonnale ulatati paar Teekäija jõulunumbrit viimasest 25 aastakäigust ja me pidime sealt leidma ning üksteisele tutvustama üht uudist, üht vaimulikku mõtet ja üht üllatust. See otsing osutus huvitavaks avastusretkeks ja meil oli üksteisele jagada mõndagi aastatetagust, mida on praegugi hea teada. Näiteks kuulsime uudist, et jõuludeks 1997 ilmus Eesti Piibliseltsi uus piiblitõlge ning järgmisel aastal tuleb Piibli arvutiversioon ja seejärel suur Perepiibel (1999). Kas tõesti nii kaua on meil need juba olemas!

Loe edasi: Kolgata jõululõunal avastati Jõuluteekäijaid

Armastame inimesi!

01/2018 05 isaga
Erki Tamm, EKB Liidu president

„Armastame inimesi!” on meie liidu käesoleva aasta juhtmõte. See on meie kink Eesti riigi 100. aastal – anname endast parima, et meie kaasmaalased kogeksid, et selle maa inimesi Jumal armastab!
Jeesuselt küsis üks seadusetundja, milline käsk on Seaduses suurim? Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See on suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Mt 22:37–39).

Kui me ei käi ainult formaalselt Jeesuse järel, vaid armastades Issandat kogu südame, hinge ja mõistusega, pole teisiti võimalik, kui armastada inimesi (1Jh 2:9,10).
Jumala tingimusteta armastus kriibib meie õiglustunnet. Minu eel Kärdlas teeninud pastor Ado Kaups ütles sageli, et inimlikult ta ei saa aru, kuidas võis armu anda röövlile ristil. Mehele, kes oli eluaeg teinud kurja. Ilma igasuguse võimaluseta heastada ühiskonnale kahjusid. „Oo arm võrratu...” laulame pattukahetsenud orjapidajaga kaasa. Pauluse tänulikkus ei saanud otsa, kui ta mõtles oma minevikule (1Tm 1:12–17; Rm 5:6–8). See oli meeletus – Jumal oli teda armastanud juba siis, kui ta ristilöödud ja ülestõusnud Jeesuse tunnistajaid hävitas!

Loe edasi: Armastame inimesi!

EKB Liidu uus arengukava

12/2017

Raplas 5. detsembril toimunud vanematekogu koosolekul otsustati saata aruteluringile EKB Liidu arengukava 2018–2023 projekt, mis loodetakase vastu võtta aastakonverentsil 2018. aasta aprillis.
President Erki Tamme sõnul on arengukava liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kokkulepitud tegevused konkreetse aja jooksul. Arutelu eesmärgiks on ära tunnetada, kuhu Jumal on liikumas ja millesse ta tahab meid kaasata, et Tema Kuningriik saaks enam nähtavaks. „See sisaldab tegevusi, mille eesmärgiks on olemasolevate koguduste arengu ja uute rajamise toetamine. Kuna EKB Liit on iseseisvate koguduste ühendus, siis arengukavas kokkulepitud tegevustega luuakse keskkondi ja pakutakse töövahendeid, mida kogudused saavad kasutada. Sünergia tekib ühise eesmärgi nimel tehtavast koostööst,” ütleb Erki Tamm.
Parandusettepanekuid saab teha kuni 1. veebruarini 2018. Arengukava on kättesaadav liidu kodulehel: kogudused.ee.

Ateenast Korintosesse

12/2017

EKB Liidu vanematekogu hääletas 5. detsembril Kõrgema Usuteadusliku Seminari Tallinna mineku ja Tartu Annemõisa 8 maja müügi ettevalmistuste poolt. Otsusele eelnesid visiooniarutelud ja kinnisvaraarvutused, mille kaudu Jumal juhatas vaatama lõunast põhja. Kujundlikult võiks plaani võrrelda Apostlite tegude raamatus kirjeldatud Pauluse liikumisega Ateenast, omaaegsest suhtelisest väikesest linnakesest, Korintosesse – tollasesse metropoli, kauba- ja reisiteede ristumiskohta. „Mul on palju rahvast siin linnas,” ütles Jumal Paulusele, kes jäi Korintosesse pooleteiseks aastaks.
Tallinna on plaan rajada hoone, kus hakkavad koos tööle Seminar, Liidu juhatus ja tööharude juhid ning Allika Baptistikogudus.
Järgmise sammuna hakatakse otsima sobivat krunti. Peale selle leidmist on võimalik, et ehitusele lisandub veel mõni funktsioon. Loodame eelseisval paaril üleminekuaastal näha Jumala juhtimise ja varustamise imet. Ja kutsume selle visiooniga kaasa palvetama.