Kaplanaadi vanemaks valiti Paul Gill

02/2018

EKB Liidu kantseleis toimus 31. jaanuaril kohtumine meie liidu kaplanitega. Kuna Urmas Roosimaa teenib Tartu Salemi kogudust ja on tegevteenistusest reservis, soovis ta anda vanemkaplani kohustused üle. Valimiste tulemusel volitati selleks Paul Gilli, kes teenib Viru Vanglas. Lisaks temale on tegevteenistuses veel Ott Aro Kaitseväes ja Ago Rand Politsei- ja Piirivalveametis. Kohtumiselt puudus Kaitseliidu kaplan Eduard Kakko, möödunud aastast on ka Üllas Linder reservis.

Kaplaniteenistus on avalik teenimisvaldkond ühiskonnas. Väga oluline on siin järelkasvu tagamine. Kuna see töö eeldab teoloogilist kõrgharidust, leiti, et on oluline kaplaniteenistusest rääkida seminari täiendkoolitustel. Samuti on vaja jagada teavet kohtumistel pastoritega, et leida vabatahtlikke kaasa teenima vanglas ning koguda infot koguduseliikmetest abipolitseinike, kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kohta.

Teekäija

Vanematekogu liikmete mõtteid vendluse ühistööst

02/2018 18 1 allan helde

Teekäija palus EKB Liidu vanematekogu liikmetel vastata kahele küsimusele: mis on sinu vastutusalas viimasest aastast eredalt meelde jäänud ja millele peaks seal lähitulevikus rohkem tähelepanu omistama?

Allan H18 2 gunnar kotiesenelde, Edela-Eesti piirkonna vanem: Meil eelmisel aastal piirkonnaüleseid sündmusi/ettevõtmisi ei toimunud. Nimetamist väärib, et Joel Keerniku teenimistöö sai pärast kokku lepitud kolme aastat Kilingi-Nõmmes läbi. Kuniks kogudus leiab endale ise uue pastori, on neil abiks Pärnu Immaanueli kogudus. Hetkel veab seal tööd Immaanueli koguduse juhatuse liige Arvi Tael ning talle on mentorina toeks Pärnu Immaanueli koguduse juhatuse liige ja diakon Ahto Saar.

Gunnar Kotiesen, asepresident: Möödunud aasta erilisemad hetked on minu teenimisvaldkonnas olnud inimkohtumised. Jah, mulle väga meeldivad suured konverentsid ja tähendusrikkad teenistused, aga kõige meeldejäävamalt on talletunud kokkusaamised noorte juhtidega. Meie järgmiste põlvkondade teenijates on nii palju sihikindlust, tarkust ja Jumala otsimist, et see teeb rõõmsaks!

Tulevikku vaadates on eelpool mainitud rõõmuallikas ka minu arvates üks suuremaid väljakutseid – meie tulev kümnend vajab uut põlvkonda koguduste teenijaid/karjaseid. See on valdkond, millesse peame ühe oma fookuse asetama ja sellesse suunda oma ressursse jagama.

Loe edasi: Vanematekogu liikmete mõtteid vendluse ühistööst

EKB Liidu ühisüritused 2018

01/2018

TALVEKONVERENTS „VABA KOGUDUS, VABA RIIK”
17. veebruar 2018, Tartu

 

EESTI EKB KOGUDUSTE LIIDU AASTAKONVERENTS
13.–14. aprill 2018, Tallinn

 

NOORTE 40. PIIBLIPÄEVAD „SINU LOOL ON MÕJU”
5. mai ja 21.–23. september 2018, Tallinn

 

MISJONIREIS JA SUVEFESTIVAL „MEIE LUGU”
7.–10. juuni 2018, Hiiumaa

Loe edasi: EKB Liidu ühisüritused 2018

Uudiseid EKB Liidust

01/2018

EKB Liidu vanematekogu kogunes 5. detsembril Rapla Vabakoguduses.
Peasekretär Siim Nigulas andis ülevaate 2017. aasta eelarve täitmisest ja 2018. aasta eelarve projektist. Koguduste statistikaankeeti lisatakse küsimus: Kuidas plaanite oma liikmeannetuse lubadust täita (regulaarne ülekanne, ühekordne makse vm)?
Tartu Annemõisa 8 hoone küsimuses otsustati: esiteks, vastavalt kinnisvara töögrupis teostatud analüüsidele ja kohtumistele huvigruppidega alustada ettevalmistusi KUSi kolimiseks Tallinna. Teiseks, Valduste OÜ-l koos Tallinna Allika Baptistikoguduse, KUSi ja Liidu kantseleiga (arvestades võimalikke lisapartnereid) alustada uue ühise hoone tarvis sobiliku kinnistu otsinguid Tallinnas. Kolmandaks, teha Valduste OÜ-le ülesandeks valmistada ette ja korraldada omanikuga läbi rääkides Liidu omandis oleva Annemõisa 8 hoonestatud kinnistu müük.

Loe edasi: Uudiseid EKB Liidust

Kolgata jõululõunal avastati Jõuluteekäijaid

01/2018 24 omasugust otsimas
Avo Rosenvald, Tartu Kolgata baptistikogudus

Tartu Kolgata kogudusel on traditsioon pidada jõulu esimesel pühal ühist lõunat. See on andnud uue nüansi jõulude tähistamisele. Söögilaudade taga oleme koos koguduse sõpradega vestelnud, kuulanud jutlusi, tunnistusi, intervjuusid, viinud läbi viktoriine jne.

Teekäija lugemine aitab mõista protsessi, meie vendluse arengut.

Tänavu korraldas pastor meile omapärase infotunni. Igale laudkonnale ulatati paar Teekäija jõulunumbrit viimasest 25 aastakäigust ja me pidime sealt leidma ning üksteisele tutvustama üht uudist, üht vaimulikku mõtet ja üht üllatust. See otsing osutus huvitavaks avastusretkeks ja meil oli üksteisele jagada mõndagi aastatetagust, mida on praegugi hea teada. Näiteks kuulsime uudist, et jõuludeks 1997 ilmus Eesti Piibliseltsi uus piiblitõlge ning järgmisel aastal tuleb Piibli arvutiversioon ja seejärel suur Perepiibel (1999). Kas tõesti nii kaua on meil need juba olemas!

Loe edasi: Kolgata jõululõunal avastati Jõuluteekäijaid

Armastame inimesi!

01/2018 05 isaga
Erki Tamm, EKB Liidu president

„Armastame inimesi!” on meie liidu käesoleva aasta juhtmõte. See on meie kink Eesti riigi 100. aastal – anname endast parima, et meie kaasmaalased kogeksid, et selle maa inimesi Jumal armastab!
Jeesuselt küsis üks seadusetundja, milline käsk on Seaduses suurim? Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See on suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Mt 22:37–39).

Kui me ei käi ainult formaalselt Jeesuse järel, vaid armastades Issandat kogu südame, hinge ja mõistusega, pole teisiti võimalik, kui armastada inimesi (1Jh 2:9,10).
Jumala tingimusteta armastus kriibib meie õiglustunnet. Minu eel Kärdlas teeninud pastor Ado Kaups ütles sageli, et inimlikult ta ei saa aru, kuidas võis armu anda röövlile ristil. Mehele, kes oli eluaeg teinud kurja. Ilma igasuguse võimaluseta heastada ühiskonnale kahjusid. „Oo arm võrratu...” laulame pattukahetsenud orjapidajaga kaasa. Pauluse tänulikkus ei saanud otsa, kui ta mõtles oma minevikule (1Tm 1:12–17; Rm 5:6–8). See oli meeletus – Jumal oli teda armastanud juba siis, kui ta ristilöödud ja ülestõusnud Jeesuse tunnistajaid hävitas!

Loe edasi: Armastame inimesi!