Ametlik alus 3D kogudusele

01/2011 Meego Remmel, EKB Liidu president

Aasta viimasel päeval toimunud ristimisjumalateenistus ja sellele järgnenud asutamiskoosolek panid ametlikult aluse 3D kogudusele Tartus. Septembrist alates regulaarselt evangeelseid teenistusi ja jüngerlikku väikerühmatööd korraldanud noored elasid kaasa viie õe-venna ristimisele, seejärel aga kogunesid kogudust asutavale üldkoosolekule, kus võeti vastu 3D koguduse põhikiri, valiti pastor ja juhatus ning tehti otsus taotleda liitumist Eesti EKB Koguduste Liiduga. Tartu Salemi Baptistikoguduse tütarkogudust hakkab pastorina teenima Jakob Remmel (21), kelle kõrval kannavad juhatuse liikme vastutust Mathias Mõttus (21), Mart Pöör (20) ja Laura Remmel (20).

Koguduse asutamine oli jätkuks 27.-30. detsembril Kõrvekülas toimunud evangeelsele talvelaagrile, kuhu kogunes poolesada noort, enamuses mitteusklikud, kellest laagri lõpuks oli juba 16 noort usklikuks saanud. Hulk noori tegi otsuse pühenduda Jeesuse järgimisele ja tema koguduse ülesehitamisele 3D tegevuse kaudu.

Aasta esimese pühapäeva hommikusel jumalateenistusel palus emakogudus läkitusõnnistust juba oma teise tütarkoguduse rajajatele ning juhtidele, samas ordineerisid pastorid Jüri Jürgenson, Toivo Pilli ja Meego Remmel 3D koguduse pastoriks valitud Jakob Remmeli diakoni ordinatsiooniga vaimulikuks.

Eesti uusima ja noorima koguduse mentorina jätkab Tartu Salemi Baptistikoguduse vanempastor ning Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel. Emakoguduse kõrval palvetab 2011. aastal eriliselt 3D koguduse eest ka nende partnerkogudus vendluse eestpalvevõrgustikus – Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus. 3D kogudus jõuab huvilisteni ka veebi kaudu: www.3dkogudus.ee

.

Ühine ristimisjumalateenistus

01/2011

2010. Issanda aasta 31. detsembri õhtul toimus Tartu Salemi kirikus võõrustava koguduse ning Otepää, Tõrva ja Viljandi koguduse ühine ristimisjumalateenistus. Liidu presidendi Meego Remmeli poolt juhatatud teenistusel andsid ristimises oma usutunnistuse ja tõotuse elada Jeesust kui oma elu Issandat järgides kokku kuus inimest neljast kogudusest. Rahvarohkel jumalateenistusel ütles avasõna ja palve Otepää koguduse pastor Margo Meri, jutluse Tõrva koguduse pastor Enn Palmik ning lõpusõna ja -palve Viljandi koguduse pastor Aamo Remmel. Aastalõpu ühised ristimised on saanud Lõuna-Eestis toredaks tavaks, ehitamaks üles koguduste vahelist osadust ning ühise rõõmu jagamise ja tänu väljendamise võimalusi, olles tunnistajaks aasta vältel usuletulnute elumuutusele Issanda ja tema koguduserahva palge ees.

.

Oleviste noortekoori esimene aasta

01/2011

Peeter Roosimaa,

noortekoori vilistlane

Nõukogude Liit, kuhu kuulus ka Eesti NSV, oli ateistlik riik. See tähendas nii kogudustele kui ka kristlakonnale üldse paljusid piiranguid. Eriti raskeks kujunes nn Hruštšovi aeg. Pärast N. S. Hruštšovi NSVL kommunistliku partei peasekretäri kohalt tagandamist piirangud kogudustele leevenesid. Tallinna Oleviste koguduses väljendus see näiteks selles, et aktiviseerus mitmesuguste kooride töö. Kuigi kristlik noortetöö oli endiselt keelatud ja karistatav, kerkis mitmel korral üles küsimus, kas ei võiks usklikkodude noori siduda laulmisega.

.

Loe edasi: Oleviste noortekoori esimene aasta

Jõuluaeg on kinkimise aeg

01/2011

Möödunud advent- ja jõuluajal osalesid EKB Liidu kogudused aktiivselt jõulurõõmu jagamisel. Ajakiri Teekäija koondas sellest ühe väikese mosaiigi.

Tartu Kolgata kogudus osales aastal 2010. Euroopa toiduabi jagamise projektis. See algas juba enne jaanipäeva, ent ka jõuluajal oli veel võimalus toetada paarikümmet leibkonda, kelle abivajadus oli varasemast ajast teada. Jõuluajal tekkis kontakt väikese armsa kooliga Võrumaal, kus on üheksa klassi peale kokku 35 õpilast. Viisime sinna jõulude eel kahel korral toiduabi ning EKB Liidu Sõbralt Sõbrale poeketi abil ka uusi esmatarbekaupu ja riideid. Nende pakkimisel olid abiks Tartu Katoliku kooli 9. klassi õpilased.

.

Loe edasi: Jõuluaeg on kinkimise aeg