Lootuse festivali kell pandi käima

11/2008 Ruudi Leinus, Festivali tegevjuhatuse sekretär

Lootuse festivali piduliku avaürituse lõpus pandi Tallinnas Metodisti kirikus käima festivali kell, mis näitab festivali alguseni jäänud aega!

9. novembri õhtu andis aimdust saabuvast festivalist, kus jutlustajaks on Franklin Graham.

Muusikalises osas teenisid kaasa ülistusgrupp Marika Labanova juhatusel, Allika ja Credo ühendkoor Raili Vahermäe ja Eivin Toodo juhatusel, lauljad Helen Lokuta ja Mart Jürgens, Svetlana Tšernova.

Teenistust juhatas Erki Tamm, tervitusi andsid edasi EELK poolt piiskop Einar Soone, metodisti kiriku superintendent Taavi Hollman, nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg, karismaatilise episkopaalkiriku peavikaar Heigo Ritsbek, EEKBK Liidu asepresident Viljar Liht. Informatsiooni ettevalmistuse kohta jagas Robert Tšerenkov. Innustava ja julgustava jutluse pidas festivali direktor Viktor Hamm. Kaks ja pool tundi möödusid märkamatult ja kiiresti!

See ei olnud veel probleem, et nüüd tuli kokku oodatust vähem inimesi. Kuid kui me suhtume sarnaselt ka 29.-31. mail 2009 toimuva Lootuse Festivali koosolekutesse, siis on sellest juba tõeliselt kahju. Selleks et täita kolmel korral Saku Suurhall 10 000 kuulajaga, tuleb valmistuda juba täna ja hakata mõtlema nendele, keda sa võtad kaasa Hea Sõnumi õhtutele. Korraldav komitee töötab selle nimel, paljud teevad suuri materiaalseid toetusi ning annetusi, et Eestis saaks evangeelium kuulutatud. Kasutagem seda võimalust! Olgem valmis kaasa aitama, kaasa teenima ja inimesi teavitama eelseisvast ainulaadsest võimalusest kuulata väga heal tasemel muusikat, tunnistusi nimekatelt inimestelt ja elumuutvat sõnumit Jeesusest Kristusest!

.

Eesti vaimulike kohtumine Franklin Grahamiga

6/2009

Lehekuu lõpul Tallinnas korraldatud Lootuse Festivali direktor Viktor Hamm esitas Eestimaa vaimulikele töötegijatele kutse kokkusaamisele rahvusvahelise tuntusega evangelisti ja filantroobi Franklin Grahamiga Radissoni hotellis Tallinnas. Nii kogunes sealsesse konverentsikeskusesse sadu pastoreid ja kirikute-koguduste töötegijaid eesotsas erinevate konfessioonide juhtidega. Kokkusaamisel võtsid sõna Lootuse Festivali juhid direktor Viktor Hamm, peapiiskop Andres Põder ja piiskop Ago Lilleorg ning oma konfessioonide nimel tervituse öelnud president Meego Remmel, superintendent Taavi Hollman, peavikaar isa Heigo Ritsbek ning piiskop Philippe Jourdan.

Peakõne pidas Franklin Graham, tõlgiks pastor Leho Paldre. Graham ütles välja oma evangeelsete festivalide kordamineku saladuse: "Esiteks, palve! Teiseks, veel kord palve! Kolmandaks, veel ja veel kord palve!"

.

Festivali suhtluskoolis

6/2009

Liis Korts, Lootuse festivali kommunikatsioonijuht, Oleviste kogudus

Suhtluses ehk kommunikatsioonis on alati palju otseseid ja kaudseid osalisi. See mõjutab meid ja meil on oma arvamus kommunikatsiooni erinevate tahkude üle – reklaamikampaaniate, meediakajastuste ning saadud kirjade sisu ja sõnastuse osas, aga ka arvamus, kuidas juhiti mõnda koosolekut või teenistust, kuidas keegi meist suhtleb kaaslastega jne.

Ka meie isiklik eluviis on kommunikatsioon ümbritsevale maailmale, näiteks: välimus (kammitud pea – järelikult on kontroll elu üle), sõnade valik (oli rääkides emotsionaalne – järelikult läheb korda) jne. Võime jälgida tegusid, võime lahti mõtestada asjade sisu. Oluline on see, et see kõik on suhtlus ehk kommunikatsioon erinevatel tasanditel ning igal osal on edastada oma sõnum. Iga osa on meie elus tähtis.

.

Loe edasi: Festivali suhtluskoolis

Lootuse festival rikastab kristlikku elu

4/2009 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Lastefestival

30. mail algusega kell 12 peetakse Saku Suurhallis lastefestival, kus etendatakse lastenäidend Puzzle, programmis on klounid, mängud, muusika ja palju üllatusi. Osaleb ka 500-liikmeline lastekoor – 400 last Eestist ja 100 tuleb külla Soomest.

Naistekonverents Toompea keskuses

Lootuse festivali ettevalmistavas raames toimus Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Keskuses 21. märtsil naistekonverents, kus peakõnelejaks oli tuntud naisjutlustaja Ksenja Magda Horvaatiast.

.

Loe edasi: Lootuse festival rikastab kristlikku elu

Rõõm ja hea sõnum vajab jagamist

4/2009 Andres Põder, Lootuse festivali tegevjuhatuse auesimees EELK peapiiskop

Osadus toob välja parima osa meie individuaalsusest. Teame seda kogemustest: laulupidude vaim on sidunud ja hoidnud meid rahvana, innustanud seisma ilu ja aadete eest, kandnud läbi raskete aegade. Kui palju enam võib meid muuta evangeelium Jumala armastusest! Mis on väärtuslikum lootusest, mille maailmale ja meile igaühele kingib Kristus?

Kutsun Sind osalema 29.-31. maini toimuvast „Lootuse festivalist" ning selle eel- ja järeltööst! Jumala Sõna, palve ja muusika liidab meid siin üksteise ja Jumalaga, ehitab Tema kuningriiki meie keskel ja meie kaudu. See on tõeline põhjus kokku tulla! Praegusel ühiskonnale keerulisel ajal vajame ise äratust ja vaimujõudu, samuti on meie missioon toetada üskteist usus ja lootuses. Lootus ei saa olla hetkeline õletuli. Tõelisel lootusel on kestvus!

Aidaku „Lootuse festival" koos sellele eelneva ja järgnevaga ning osadus kohaliku kogudusega meid käia koos Kristusega, elada tema Vaimu väes. Tere tulemast festivalile!

Lootuse festival on ukse ees...

4/2009 Ago Lilleorg, Lootuse festivali tegevjuhatuse esimees EKNK piiskop

Mõned meist ootavad seda kannatamatult, teised tahaksid veel ettevalmistuseks lisaaega, kuid on ka neid, kes vaatavad ikka veel pealt. Jeesuse maapealse teenistuse ajal oli see ka nõnda. Jeesuse jüngrid olid pühendunud. Kuid tihti oli Jeesuse ümber rahvahulk, kes tuli kokku, kuna midagi toimus. Seal olid ka inimesed, kes ei mõistnud Jeesuse jumalikku läkitust ning magasid ajaloolised sündmused maha.

Lootuse festival pakub meile unikaalse võimaluse sirutuda Hea Sõnumiga inimesteni meie ümber. Andis ju Jeesus meile käsu: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 16:15) Jeesus andis selle ülesande oma esimestele jüngritele. Nüüd on meie kord... ja seda sugugi mitte ainult Lootuse festivali raames. Evangeeliumi kuulutamine oma elu ja sõnaga on meie igapäevane eesõigus.

Armas sõber, kasuta neid loomulikke suhteid, mis su elus on ning lase Jumala armul ja armastusel inimesi enda ümber puudutada ja muuta. Elu meie ümber pakub pidevalt võimalusi jagada evangeeliumi. Palugem siis Jumalat, et märkaksime neid võimalusi ning omaksime julgust neid kasutada.

Kutsun sind Lootuse festivalile, tule ise ja võta sõber kaasa!