Rõõm ja hea sõnum vajab jagamist

4/2009 Andres Põder, Lootuse festivali tegevjuhatuse auesimees EELK peapiiskop

Osadus toob välja parima osa meie individuaalsusest. Teame seda kogemustest: laulupidude vaim on sidunud ja hoidnud meid rahvana, innustanud seisma ilu ja aadete eest, kandnud läbi raskete aegade. Kui palju enam võib meid muuta evangeelium Jumala armastusest! Mis on väärtuslikum lootusest, mille maailmale ja meile igaühele kingib Kristus?

Kutsun Sind osalema 29.-31. maini toimuvast „Lootuse festivalist" ning selle eel- ja järeltööst! Jumala Sõna, palve ja muusika liidab meid siin üksteise ja Jumalaga, ehitab Tema kuningriiki meie keskel ja meie kaudu. See on tõeline põhjus kokku tulla! Praegusel ühiskonnale keerulisel ajal vajame ise äratust ja vaimujõudu, samuti on meie missioon toetada üskteist usus ja lootuses. Lootus ei saa olla hetkeline õletuli. Tõelisel lootusel on kestvus!

Aidaku „Lootuse festival" koos sellele eelneva ja järgnevaga ning osadus kohaliku kogudusega meid käia koos Kristusega, elada tema Vaimu väes. Tere tulemast festivalile!

Lootuse festival on ukse ees...

4/2009 Ago Lilleorg, Lootuse festivali tegevjuhatuse esimees EKNK piiskop

Mõned meist ootavad seda kannatamatult, teised tahaksid veel ettevalmistuseks lisaaega, kuid on ka neid, kes vaatavad ikka veel pealt. Jeesuse maapealse teenistuse ajal oli see ka nõnda. Jeesuse jüngrid olid pühendunud. Kuid tihti oli Jeesuse ümber rahvahulk, kes tuli kokku, kuna midagi toimus. Seal olid ka inimesed, kes ei mõistnud Jeesuse jumalikku läkitust ning magasid ajaloolised sündmused maha.

Lootuse festival pakub meile unikaalse võimaluse sirutuda Hea Sõnumiga inimesteni meie ümber. Andis ju Jeesus meile käsu: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 16:15) Jeesus andis selle ülesande oma esimestele jüngritele. Nüüd on meie kord... ja seda sugugi mitte ainult Lootuse festivali raames. Evangeeliumi kuulutamine oma elu ja sõnaga on meie igapäevane eesõigus.

Armas sõber, kasuta neid loomulikke suhteid, mis su elus on ning lase Jumala armul ja armastusel inimesi enda ümber puudutada ja muuta. Elu meie ümber pakub pidevalt võimalusi jagada evangeeliumi. Palugem siis Jumalat, et märkaksime neid võimalusi ning omaksime julgust neid kasutada.

Kutsun sind Lootuse festivalile, tule ise ja võta sõber kaasa!

Eesti maa ja rahvas otsib lootust! Maailma Looja pakub lootust!

4/2009 Meego Remmel, EKB Liidu president

Mai algul koguneb umbes sada tuhat inimest üle Eestimaa mõttetalgutele, et koristada prügi inimeste mõttemaailmast ning korrastada meie ühist unistuspilti lootusrikkamast elust. Eesti maa ja rahvas on kriisis ning otsib väljapääsu.

Mai lõpul koguneb vähemalt kolmkümmend tuhat inimest üle Eesti maa pealinna lootusfestivalile, kus Looja tahab koristada patu inimeste südamest ning korrastada meie uuekssündinud elunägemust Kristuses. Eesti maa ja rahva kriis pole ületamatu ega väljapääsmatu. Jeesus tõotab: „Iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!" (Lk 11:10).

Franklin Graham on näinud lootusestust nii 25 aasta taguses okupeeritud Eestis kui ka tänapäeva arengumaades. Maailmas, kus igal päeval hukkub näljas, haiguses ja patuses ebaõigluses tuhandeid väikelapsi, algatas ta jumaliku lootuse ja inimliku hoolimise märgiks „Samaarlase kukru" nimelise heategevusprojekti. Graham ütleb: „Tunnen, et mul ei ole õigust kuulutada evangeeliumi sõnumit enne, kui olen inimesi praktilise armastusega teeninud!" Ülestõusmispühadeks jõudis ka tuhandete Eestimaa lasteni kristliku armastuse ja hoolimise märk – hea tahte kingitus ja kutse Grahamilt lootusfestivalile. Kes aga kutsuks teisi? Sinu ja minu sõpru, tuttavaid, kaasmaalasi? Käesoleva (aja)kirjaga tahan ulatada Sulle omapoolse kutse. Jaga seda! Lootust väärib iga inimene.

Milline on Lootuse festivali lootus?

3/2009 Erki Tamm, Tallinna Kalju Baptistikoguduse pastor, Lootuse festivali pastorite toimkonna koordinaator

Küllap nii mõnigi pastor ja koguduse juhatus on arutanud, kuidas Lootuse festival ühtib nende koguduse tegevusplaanide ja visiooniga. Tuleb ju koguduse elus jagada end paljude erinevate ettevõtmiste vahel nii ajaliselt kui ka rahaliselt. Ja seda piiratud võimaluste tingimustes. Omaette probleemiks on väiksemates kogudustes tööjõu nappus ja aktiivsete inimeste ülekoormatus kõikjal.

Natuke tagamaast

Peale osalemist 2007. aastal Helsingis toimunud juhtimiskonverentsil kogesime oma koguduse juhtkonnas väga teravat vajadust teha endale selgeks, kuhu me oleme liikumas. Ühiskonnas ja koguduse sees on palju vajadusi, kuhu peaksime panustama. Paraku me pole võimelised kõigeks ning teisalt ei mõtesta me pahatihti lahti oma seniseid tegevusi. Terve aasta arutasime ja otsisime vastust küsimusele, millisena tahab Jumal näha Kalju kogudust täna ja mõne aasta pärast? Palves kuulasime Jumala Vaimu häält ning aruteludes üksteist. Selle protsessi käigus kristalliseerus lause, mis võtab kokku meie tunnetuse visioonist. Me usume, et Jumal tahab, et Kalju kogudus oleks „hoolivalt pühendunud Jeesust tunnistav kogukond".

Aga praktiliselt?

Visiooni juurde kuulub klassikaliselt ka strateegia. See pole üksnes vormitäide, vaid need on konkreetsed sammud, kuidas liikuda äratunnetatud sihi poole. Nägime, et vajame uut sisemist meeleparandust ja Jumala Vaimu süütamist kogudusena, iga selle liikmena, et Jumala kutsumise isiklik eesmärk saaks jälle oluliseks. Mõistsime, et iga koguduseliige vajab vaimulikuks kasvamiseks osadusgruppi, kus õpitakse üksteise kogemustest, jagatakse usalduslikult oma mõtteid ja vajadusi ning palvetatakse nende asjade pärast. Iga kogudus rõõmustab, kui mõni mittekristlane osaleb jumalateenistusel ja me loodame, et ta saab mõjutatud evangeeliumist. Ometi on meie koguduste liikmed igal päeval kümnete inimeste hulgas, kes ei tunne Jeesust. Iga kristlane peaks olema Jumala lahenduste vahendaja oma mõjupiirkonnas.

Kuidas puutub sellesse Lootuse festival?

Tähistame sel aastal oma koguduse 125. aastapäeva. Kaks nädalat enne festivali. Töömeeskondade moodustamisel oleme põrkunud kokku probleemiga, et aktiivsetelt inimestelt koorivad need ülesanded seitse nahka. Koguduse vanematekogus leidsime aga, et Lootuse festivalil osalemine on meie prioriteet (ja aastapäeva tähistame ka), sest see avab suurepärase võimaluse viia ellu meie koguduse visiooni.

Ja päris praktiliselt

Olen veendunud, et koguduse kasv on otseselt seotud isikliku evangelismiga. Samas näen, kui raske võib paljudele olla isikliku usukogemuse jagamine teise inimesega. Andrease eestpalveliikumine, Kristliku elu ja tunnistuse kursus märtsis ja aprillis on aga just see, mis võiks motiveerida, julgustada ja õpetada igaüht, kes tahab kasvada tõeliseks Jeesuse jüngriks oma kogukonnas, et elada välja oma kutsumust. See on suurepärane kogemus neile, kes võtavad usus selle riski. Saadud kogemustega saab järeltöös hingehoidjatena pastorit aidata, kui kogudusse tuleb nende enda (ja teiste) poolt festivalile kutsutud ja pöördunud inimesed. Nad saavad aidata organiseerida kasvugruppe eestpalvel käinutele kasvamiseks. See on just see, mida me püüame oma koguduses arendada.

Kuna üldiselt napib väikegrupi õppematerjale, siis Lootuse festivali toimkond on tõlkinud suurepärased abivahendid grupitööks. Selle saavad kõik, kes osalevad Kristliku elu ja tunnistuse kursusel.

Millele ma loodan?

Usun, et Jumal on andnud igale kristlasele talendid, millega ta töötab Jeesuse Kristuse koguduse kasuks. Juba kümnete aastate pikkune kogemus näitab, et Billy Grahamile ja ta pojale Franklinile, kes Tallinna tuleb, on Jumal andnud erilise evangelismianni. See kuulutustöö kannab vilja. Peale selle on Jumal andnud nende organisatsiooni käsutusse erakordsed rahalised vahendid, et evangeelium jõuaks võimalikult paljude üksikinimesteni terves maailmas. Mind on pastorina nende inimeste pühendumine siiralt puudutanud. Seepärast ma tahan olla nende ja Lootuse festivali kaastööline, et Jumala eesmärk täituks ja paljud eestimaalased leiaksid lootuse Jeesuses Kristuses. Ma palun, et ka sina võiksid oma võimalustele vastavalt sellele kaasa aidata.

Koos külalistega kaasmaalaste juurde

3/2009 Helari Puu, Tallinna Allika koguduse pastor, Lootuse festivali tegevjuhatuse aseesimees

Teekäija lugejad on juba kuulnud, et küllap on plaanitust varem Eestisse jõudev Lootuse festival siiski õigeaegne. Tervet maailma tabanud finants- ja majanduskriis on kohal. Vaimsete väärtuste kriis oli meil ammugi käes, nii on lootuse sõnum meie rahvale lausa hädavajalik.

Usun, et seekordse hea sõnumi kuulutamise vorm ja esituse kvaliteet võiks pisutki muuta skeptilise eestlase arvamust Kristusest ja kristlusest.

„Kas sellise evangeelse meetodi aeg pole mitte ümber?" on küsinud mõnedki mu tuttavad. Mina olen näinud seda tõhusalt toimimas. 1995. aastal osalesin Kanadas Torontos toimunud festivalil. Laulsin ühiskooris ja teenisin kaasa vaimuliku nõustajana. Lihtsas ja arusaadavas vormis evangeelium täitis inimeste südamed lootusega.

BGEA asutaja ja esimene juht Billy Graham on öelnud: „Üks mu elu eesmärkidest on aidata inimestel leida isiklik suhe Jumalaga. Ma usun, et see tuleb Kristuse tundmise kaudu." Oma esimese festivali (tookord nimega krusaad) pidas aastal 1949 Los Angeleses. Algselt kolme nädalasena planeeritud festival kestis rohkem kui kaheksa nädalat. Rahvahulgad täitsid kesklinna püstitatud suure telgi igal õhtul.

Franklin Graham on öelnud: „Oli üks asi, mida ma kunagi ei mõelnud teha – jutlustada krusaadil!" Tema algus polnud sugugi lihtne. Aasta 1983 – esimene jutlus, esimene kutse. Mitte keegi umbes tuhandest inimesest, kes sel õhtul kokku olid tulnud, ei reageerinud kutsele. Kuid Grahamite pikaajaline sõber, evangelist John Wesley White tundis südames, et Franklinil on sama and, mis ta isalgi. Pika veenmise peale astus Franklin jälle kantslisse 1989. aastal Alaskal. Seekord inimesed vastasid kutsele. Sellest ajast on Franklin Graham olnud evangelist, kelle sõnumi kaudu sünnib see ime, et inimene kohtudes Jumalaga Kristuse kaudu hakkab elama otsekui uut elu.

Lisaks Lootuse festivali peakoosolekutele – õhtud Saku Suurhallis – toimub veel nii mõndagi muud. Aktiivselt on alustatud sotsiaalprojektidega. Hiljuti avati Põhja-Tallinnas supiköök, mis pakub hädalistele paar korda nädalas sooja suppi. Toimub traditsiooniline lastele suunatud üritus „Operatsioon jõululaps". See on paljudele eesti lastele kingakarpi pakitud kingitusega rõõmu teinud. Seekord siis jõululapse pakid ülestõusmispühade aegu. Organisatsiooni peamised tegevussuunad on aga katastroofi- ja arenguabi, laste südame projekt, HIV AIDSi ohvrid, ülemaailmne meditsiiniabi.

Miks siis ikkagi Lootuse festival sellises vormis? See pole lihtsalt üks järjekordne massiüritus, kuhu me läheme vaid religiooni tarbijatena. Me kõik saame kaasa lüüa erinevates ülesannetes. Ja sellest kõik algabki. Üks olulisemaid on palvetöö ja inimeste kutsumine festivalile. BGEA evangeelsetel festivalidel tehakse seda niinimetatud Andrease liikumise kaudu. See on väga tõhus meetod, kus igaüks palub konkreetsete inimeste eest. Sageli on nendeks meie oma pereliikmed, sõbrad või naabrid. Me palvetame nende eest ja suhtleme nendega. Sellelt aluselt on hea neid ka kutsuda. Praktika on näidanud, et väga paljud neist tõepoolest ka tulevad. Ja edasise võime usaldada Jumala hooleks.

Lootuse festivali taga on kõik Eesti evangeelsed kirikud ja suur enamus kogudusi. Oikumeenilised suhted on Eestis viimasel paaril aastakümnel olnud traditsiooniliselt head. On isegi märgitud, et võrreldes enamuse riikidega maailmas lausa unikaalsed. Nii oli loomulik, et Lootuse festivali kutsus Eestisse Eesti Evangeelne Allianss. Festivalist võidavad need, kes on valmis sellesse panustama. Kes panustavad rohkem, võidavad ka rohkem. Mida külvad, seda ka lõikad. Kuid tähtsaim on see, et kogu Eesti ühiskond näeb, et kristlased on ühtsed sama eesmärgi nimel.

Mida saaksid teha konkreetselt sina, hea lugeja? Esmane on palve. Kas oled mõelnud, kui suur on palvetajate armee igal õhtul kell 22.00? Ühine sellega! Lisaks veel koor, Kristliku elu ja tunnistuse kursus ning muu. Mitmel rindel on võimalik kaasa lüüa vabatahtliku praktiliste ülesannete täitjana. Mis siis muud, kui ole osa viimaste aegade mastaapsemast kristlikust üritusest Eestis! Tule ise ja võta sõber kaasa!

Kas sina võiks olla üks kaheksasajast nõustajast Lootuse festivalil?

2/2009 Janek Pallase, EEVL Valguse Tee vabakoguduse pastor

Selle aasta kevadel, 29.-31. mail toimub Tallinnas Saku Suurhallis viimaste aegade mastaapseim evangeelne suurüritus – Lootuse festival, kus head sõnumit Kristusest kuulutab kuulsa Billy Grahami poeg Franklin Graham.

Usun ja tean, et paljud meist on palunud kogu Eestimaa ja oma lähedaste eest, et Issand leiaks tee nende südameteni. Usun ja tean, et paljud meist on soovinud kogeda ja näha, et Jumal eriliselt puudutaks ja ärataks meie rahva! Millal siis jõuab kätte see äratusaeg? Millal Jumal valab oma Vaimu kõigi inimeste peale? Millal saabub see aeg, kui meie Jumalast räägitakse kõikjal, kuhu läheme, kus Issandat tänatakse tema suure halastuse ja abi eest?

.

Loe edasi: Kas sina võiks olla üks kaheksasajast nõustajast Lootuse festivalil?