EKN jõululäkitus 2016

12/2016 25 ekn logo

Armas Eesti rahvas!
Jõulupühade ja algava 2017. aasta eel tuletame meelde mööduvat, pingetest tulvil aastat. Kiidame Jumalat tema armu, kõige hea ja kordaläinu eest, mida siiski tohtisime kogeda.
Jeesus Kristus tuleb siia pattudesse uppuvasse maailma, et oma sünniga tuua uus seadus, uus armastuse käsusõna. Oma tõotuse järgi asub ta meisse nagu Jumala templisse, kinkides jõudu armastamiseks. „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud“ (Jh 13:34). Nende sõnadega pöördus Issand oma jüngrite ja nende kaudu kogu maailma poole.
Igaüks meist on kutsutud seda Issanda käsusõna tunnistama oma elu ja tegudega. Nii nagu Jumal on näidanud meile tõelise armastuse ja andestuse eeskuju, oleme ka meie kutsutud olema halastajad ja suuremeelsed oma kaasinimeste vastu. Kuna oleme loodud Jumala näo järgi ja tema sarnaseks, siis peame meile antud Jumala-sarnasust näitama ka oma eluga. Nõnda tajume Jumala kohalolekut ja tegutsemist meie maailmas.

Loe edasi: EKN jõululäkitus 2016

Reformatsiooni vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid

11/2016
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

Eesti Rahvusraamatukogus toimus 25. ja 26. oktoobril Usuteaduse Instituudi 70. aastapäeva kongress „Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”.

Tervituskõned pidasid peapiiskop Urmas Viilma, UI rektor Ove Sander ja EKNi esindaja metropoliit Stefanos.
Kongressil avati luterliku reformatsiooni tähendust, eriti aga selle mõju Eestile. Kokku peeti 11 ettekannet, lisandusid diskussioonid. Arutleti ka selle üle, kuidas võiks reformatsiooni pärand inspireerida tänast ja homset Eestit.

Avaettekandes „UI teoloogilise hariduse järjepidevuse kandjana Eestis” rõhutas dr Randar Tasmuth, et Jumala armu poolt vabastatud kristlastel on kohustus sellest armust kõnelda.

Loe edasi: Reformatsiooni vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid

Reformatsiooni meenutuse ühispalvus Lundis ja Malmös

11/2016 24 lundis

Lundi katedraalis pühitseti 11. sajandil esimene eestlaste piiskop Fulco ja 1947. aastal asutati Luterlik Maailmaliit (LML). Selles ajaloolises pühakojas toimus usupuhastuspühal, 31. oktoobril luterlaste-katoliiklaste reformatsiooni meenutuse ühispalvus paavst Franciscuse ja LML presidendi piiskop Munib Younani osavõtul.

Avatervituse ütlesid Uppsala peapiiskop Antje Jackelen Rootsi Kirikust ja katoliku piiskop Andres Arborelius Stockholmist. Laulsid ühend- ja lastekoor, toimus ühislaulmine. Mõlema kiriku juhid lugesid meeleparandustekste, mille järel paavst Franciscus ja LML peasekretär pastor Martin Junge pidasid jutluse hispaania keeles. Kõigile osalejatele jagati eelnevalt jutluste inglisekeelsed tekstid.

Pärast Apostliku usutunnistuse ühislugemist toimus katoliiklaste ja luterlaste viie kohustuse ettelugemine koos igakordse küünla süütamisega lastekoori laulu „Anna meile valgust“ saatel. Selle järel kirjutasid paavst Franciscus ja piiskop Munib Younan alla ühisavaldusele.
Lundi palvusele järgnes Malmö Arenal meeliliigutav teenistus „Ühises lootuses“ koos kõnede, tunnistuste ja muusikaga, mis lõppes paavst Franciscuse ja pastor Martin Junge poolt rahva õnnistamise ja läkitamisega.

Luterlaste-katoliiklaste suurüritusest Lundis ja Malmös võtsid osa ka EELK peapiiskop Urmas Viilma, RMK Eesti apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan ja EKN täitevsekretär Ruudi Leinus.

Teekäija jõuluajakiri 2016

11/2016

Teekäija jõuluajakiri valmib 4. advendiks. Kristlikku sõnumit kandev värviline number sobib jõulukingiks nii noorele kui vanale. Jõulumõtteid ja -elamusi jagavad tuntud inimesed, kirjutatakse kirgastavatest heategemistest, lastest ja Jeesuse siia maailma sündimise tähendusest. On jõulujutt ja -jutlus, jõululaul ja -luulet, jõuluretsepte ja -ristsõna.

Jõulunumbri (lisa)tellimused palume vormistada 12. detsembriks pangaülekandega: Eesti EKBK Liit, EE732200001120064572 (selgitusse: oma nimi, aadress, jõulunumber, tellimuste arv).

Hinnad:
üksiknumber 3.00 €
üle 10 lisatellimuse 2.50 €/tk
Tellimus jõustub peale ülekande laekumist.

Reformatsiooni juubeliaasta toetub kirikute ja riigi koostööle

10/2016 25 reform 500 1

Siseminister Hanno Pevkur ja EKN president, peapiiskop emeeritus Andres Põder, allkirjastasid 22. septembril ühispöördumise, millega kutsutakse eestimaalasi osalema reformatsiooni 500. aasta juubeliüritustel.

„Kutsume kõiki Eestimaa elanikke reformatsiooni juubeliaasta ettevõtmistes osalema, et vaadata tagasi poole aastatuhande pikkusele perioodile meie maa ja rahva ajaloos ning arutleda ühiselt nende väärtuste üle, milledele tuginevalt suudame tagada eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise järeltulevatele põlvedele,” kirjutasid Hanno Pevkur ja Andres Põder.
Ühtlasi eraldas siseministeerium juubeliaasta ürituste toetuseks EKN-le 35 000 eurot ja uue eestikeelse piiblitõlke valmimise jaoks Eesti Piibliseltsile 15 000 eurot.

Loe edasi: Reformatsiooni juubeliaasta toetub kirikute ja riigi koostööle

Reformatsioon 500 avajumalateenistus Olevistes

10/2016 27 ref500 oleviste 1

Oleviste kogudusel oli au 9. oktoobril võõrustada EELK poolt korraldatud „Reformatsioon 500” avajumalateenistust. See oli tänu selle eest, et Oleviste kogudus saab kasutada EELKle kuuluvat katedraali.

Pidulikul konstert-palvusel osales umbes 1200 inimest. Teenisid EELK ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad (sh katoliku kiriku apostellik administraator Eestis Philippe Jourdan), koor 150 lauljaga, lisaks suur orkester ja solistid.

Loe edasi: Reformatsioon 500 avajumalateenistus Olevistes