Eesti Kirikute Nõukogu Jõululäkitus 2013

12/2013

„Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes." (Luuka evangeelium 2:16)

Armsad kaasmaalased!
Jumal saatis meile oma Poja vaese lapsena, kes elas vaeses perekonnas, vaeses külas, vaesel maal. Tema, kes on kõigeväeline ja kõikide rikkuste Looja, sünnib Petlemmas viletsas ümbruses. Kas ei näita see meile, millised on tõelised rikkused ja mis on meie elus tõesti oluline?

Heroodese dünastia ning Rooma keisririik, tolle aja suurvõimud, olid kogu oma maise vara ja mõju juures seesmiselt vaesed ning seetõttu pole neist midagi järel. Samamoodi pole midagi alles ka teistest sarnastest võimudest. Sisemiselt tühi ühiskond või ideoloogia, mis on unustanud tõelised rikkused, ei jää püsima. See, mis on oluline ja püsib, on mujal. Petlemma sõnum on selge: tõeline rikkus on alati olnud laps ja perekond. „Lapsuke, kes magas sõimes" ‒ selline vaatepilt ei paku aga huvi neile, kelle ainsaks eesmärgiks on isiklikud ambitsioonid ja naudingud. Seetõttu ei teadnud Jeruusalemmas keegi, et Messias oli sündinud. Ent Pühakiri näitab meile, et just selles vaesuses peitub inimkonna aare. Seda panevad tähele need, kelle süda on avatud nagu karjastel.

Loe edasi: Eesti Kirikute Nõukogu Jõululäkitus 2013

Eesti Kirikute Nõukogu aastapreemia 2013

12/2013

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia 2013 pälvis aastas neli korda ilmuv lasteajakiri Päikesekiir. Sisukas pildileht toetab laste usulist kasvamist. Kui tellid Päikesekiire, siis on su lapsed ja lapselapsed kursis sellega, mis toimub kristlikus lastetöös üle Eesti. Samuti saavad nad lugeda palju toredaid lugusid elust. Leiavad ideid igavuse peletamiseks, õpivad Aareteotsija abiga Piiblit lugema ja lahendavad muid ülesandeid.

Euharistia ja jumalateenistus

05/2013

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus kirjutasid 24. aprillil alla 2006. aastal alanud kahe kiriku ametlike kõneluste tulemusena valminud teoloogilisele ühisavaldusele „Euharistia ja jumalateenistus".

Dokumendis rõhutatakse jumalateenistuse olulisust inimese elus ja euharistia ehk armulaua kohta selles. Alanud dialoog on kahe kiriku esimene ametlik kõnelus Eesti ajaloos. Valminud ühisavaldus näitab, kuidas mõlemad kirikud ristiusu keskseid teemasid mõistavad.
„Dokumendi eesmärgiks on vastastikuse mõistmise süvendamine, austades teineteise arusaamu ja vaateid, hinnates kummagi kiriku tööd. Me jõudsime arusaamale, et meie ühisavaldus võiks olla üleskutseks kogu meie rahvale, selleks et väärtustada jumalateenistust ja püha õhtusöömaaega, näha selles üht inimelu keset, seda kõige olulisemat, kus Jumal meid puudutab," ütles peapiiskop Põder.

Metropoliit Stefanus avaldas heameelt ühisavalduse allkirjastamise üle ja lisas, et läbirääkimiste käigus on kahe kiriku esindajad saanud suuremateks vendadeks, kui nad seda alustades olid. EKN

Eesti Kirikute Nõukogu valis uued presidendid

03/2013

21. märtsil valiti Eesti Kirikute Nõukogu uueks presidendiks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder. Asepresidentideks valiti Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Meego Remmel.
Presidendi ja asepresidentide ülesandeks on koordineerida Eesti Kirikute Nõukogu tegevust ja esindada Eesti Kirikute Nõukogu.

24 ekn presidendi valimised-1

Süda soojaks

24 pille maffucci01/2013
Pille Maffucci, Talinna Kalju kogudus

Möödunud aasta viimasel nädalal leidsin oma Facebooki lehelt kutse osaleda aktsioonis „Süda soojaks". Selle eestvedajaks oli armas kogudusekaaslane Heli Raun. Idee oli lihtne: jagada inimestele vana-aastaõhtul teed ja küpsiseid ning anda uude aastasse kaasa head soovid ja Jumala õnnistus.
Nagu ikka sellisel puhul juhtub, soovides anda, saad tuhat korda vastu. Kogesin, kuidas põllud on tõesti lõikuseks valged ja stereotüübid eestlastest kui kinnistest inimestest sel õhtul ei kehtinud. Algsest ettevaatlikust-umbusklikust küsimusest „Mis firmast me oleme?" kasvasid välja usalduslikud vestlused kui selgus, et meie pakkumisel polegi mingit „konksu" taga. Koos vahva kaaslase Triinuga Mustamäe lumeveelögastel tänavatel teetermostega ukerdades saime olla julgustuseks mitmetele. Nii meile öeldi. Oli võimalus palvetada koos naisega, kes oli meeleheitel poja kaotuse pärast. Pikemalt rääkisime energilise keskealise naisega, kes töötab Soomes ja käib Eestis oma haigeid vanemaid hooldamas. Just Soomest tulnuna ei suutnud ta ära imestada, et Eestis nii kenad ollakse. Oli teisigi põnevaid arutelusid elu ja selle üle, mida me usume. Issand tegi oma tööd ja nagu alati, täiuslikult.

.