Võõrast kodakondseks

05/2012 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Tore on olla külas. Sinusse suhtutakse tähelepanelikult ja teenindatakse aupaklikult. Sa ei kanna ka erilist vastutust peo õnnestumiseks, seda teevad võõrustajad. Külaline tohib muretult ja lahedalt kohal olla ning pidu nautida. Külalisena kuulun ma tervenisti sellise õhtu juurde – homme pole aga see paik enam minu jaoks. Siis pean ma võõrast majast jälle lahkuma. Ma olin külaline, aga perekonda, kes seal elab, ma ei kuulu.

.

Loe edasi: Võõrast kodakondseks

Kõnelen ka tema mälestuseks

04/2012 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

„Kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud." (Mk 14:9) Need sõnad ütles Jeesus pärast enda heldet austamist naise kohta, kes võidis teda ehtsa ja kalli nardisalviga.Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektori kabinetis hoitavas „Annetajate kuldraamatus“ on Leida Lundi nimi esimesel kohal.

Sündmus oli erakordne: valati välja suur hulk salvi, koda täitus meeldiva lõhnaga, üllatav oli nii kalli salvi kasutus. Kohalolnud asjatundjad hindasid materjali kuluarveks vähemalt 300 teenarit. Teenar oli töömehe päevapalk. Eesti ametlikku kuupalka arvestades ca 7500 eur!

Kuid seal olid mõned, kes nurisesid omavahel õige pahase meelega, nähes naise teos mõttetut raiskamist. Oli ju paasaaeg – juutide usulis-rahvuslik suurpüha, mil oli vajadus toetada vaeseid, et nemadki suudaks osta paasatalle.

Jeesus oli selgelt selle naise poolt. Oma korraldusega tõstis Jeesus tema teo veel suuremaks: „Teie arusaamine kehtiks siis, kui mind teie keskel enam ei ole, nüüd aga on naisel õigus."

.

Loe edasi: Kõnelen ka tema mälestuseks

Eks teie tea!

03/2012 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Oleme jõudnud infouputuse ühiskonda. Teadmiste hulk kahekordistub üha kiiremini. Edukaks eluks vajame aina uusi teadmisi.

Raske on osaleda koolitunnis, kus kodutööd on tegemata; piinlik on olla koosolekul, kus minu osa on ette valmistamata. Raamatupidajad tunnistavad, et kui ei käi koolitusel, siis ei oska enam Äriregistrile ka igaaastast majandusaasta aruannet esitada. Aus ülestunnistus: „Ma ei tea!" on siiski väga raske üle huulte tulema.

Küllap on meie tänane kogemus teadmistest sarnane ka targa Kogujaga: "Kes lisab teadmisi, see lisab valu." (Kg 1:18)

Loe edasi: Eks teie tea!

Kes peab päevikut, elab kaks korda!

05 ermo02/2012 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

„Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!" (Ps 103:2) See on üks Pühakirja kaunis tõotus, aga kes meist jõuab seda täita?

Ühe sammuna aitab meid siin läbielatu üles kirjutamine. Žurnaali, arhiivi pidamine on ka paljudele asutustele seaduses sätestatud kohustus. Kirjalik sõnastamine aitab ennast ja asju organiseerida, loob selgust tunnetekaoses ja korrastab hingeelu. Selliselt toimides ei lähe väärtuslikud eluseigad päriselt kaduma.

Päevikupidaja üks motiiv ongi lihtne igatsus: mitte unustada seda head, mida ta ise või ta lähedased on kogenud.

.

Loe edasi: Kes peab päevikut, elab kaks korda!

Jumaliku julgustusega uude aastasse!

01/2012  Herman Mäemets, pastor emeeritus05 maemets herman 444x600

Käesoleva aasta kalendris juhib president Meego Remmel tähelepanu priikogudusliku liikumise algusele 130 aastat tagasi: "Vaimulik ärkamine tõi usurahva südameisse enneolematu rõõmukogemuse, huultele uuenenud lauluvara, kirikumaastikule elumuutva usuliikumise."

Läänemaa ärkamise 100. aastapäeval Ridalas meenutas pastor Osvald Tärk: „See ärkamine polnud mingi juhuslik õis ristiusu ääremail, vaid usu suurte ja igaveste väärtuste taastärkamine. Oleme nende lapsed, lastelapsed ja laste-lastelapsed, kes leidsid oma usuelule uue ja elava sisu."

Ajaloolane Robert Võsu märgib: „Jumala Vaim oli inimeste südamed uuendanud ja see uus otsis endale vastavat vormi. Kõigepealt tunti suurt vajadust osaduse järele. Selle esimene väline vorm oli omavaheline leivamurdmine. Sellele järgnes ristimine. Nii tekkis usklike kogudus... Lausa imestustäratav on priilaste misjonivaim, sest umbes kaks kolmandikku praegu meie vendlusse kuuluvatest kogudustest on alguse saanud priilaste evangeelse töö kaudu." (Logos nr 4, 1982)

.

Loe edasi: Jumaliku julgustusega uude aastasse!

Mida soovinuks sina?

10/2011 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Kui sul avaneks võimalus soovida endale midagi tõeliselt suurt, mida siis sina endale paluksid? Võib-olla on hetkel esiplaanil mõni inimsuhte probleem. Olukord, kus vajame arstiabi, et saada jälle terveks. Või on majandusmurede hulk kasvanud liiga suureks. Kes ei unistaks, nagu muinasjutus, et talle avaneb selline õnnehetk ja soovitu läheb ka täide?

.

Loe edasi: Mida soovinuks sina?