Tõstkem oma südamed ja käed!

10/2015 05 ermo

Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Me kuritarvitaksime osadust teiste inimestega, kui valiksime ainult nutulaule maailma kurbade olude ja raskuste üle oma eluringis. Selline hoiak kisuks alla ka teiste julgust. Piibli Nutulauludes kõlab: „Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas!" (Nl 3:41).

Iga tänulik ja Jumala poole suunatud süda leiab oma väljendusviisi armastuse tegudes.

Siin ei kõla sõnad vanemõpetaja kõrgelt positsioonilt – see tekitaks kohe teatud vastuseisu. Püha laulik peab silmas ka ennast, kui ta ütleb: „Tõstkem!" Kui on tegu Jumala poole sirutamisega, ei saa keegi öelda, et ta oleks jõudnud sellel teel juba eesmärgile. Jumala poole tuleks sirutada koos kogudusega.

Loe edasi: Tõstkem oma südamed ja käed!

Ava oma suu!

09/2015 05 ermo
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Minu lapsepõlve kaunid tunnid olid need, kui ma sain kuulata isa ja teiste suurte inimeste jutustusi vanadest aegadest. Seal oli põnevaid pajatusi, kus oli nii õnne kui õnnetusi, nii vastuseid kui küsimärke. Kui ma vanemaks sain ja mu arusaamine kasvas, siis lisandusid sinna minu vanemate ja lähedaste arusaamad ning selgitused.

Alles loo kangelasega kohtudes saab tekkida tõeline dialoog.

Hiljem tudengipõlves Tartus onu Johannese juures elades imetlesin, kuidas tema tõi Piibli valgel suurest maailmaloost esile paljude inimeste elutarkusi.

Nii sai mulle järjest selgemaks, millist eluviisi Jumal õnnistab ja millist mitte.

Jutustada lugusid ja anda edasi kogemusi, jagada üksteisega elamusi ning arutleda nende tähenduse üle – see on inimesi alati ühendanud (vahel ka lahutanud).

Loe edasi: Ava oma suu!

Kes on Jeesus?

07-08/2015 05 ermo

Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

„Kuidas siis Uus ka on?" Sellise küsimusega on meid kõiki mitmel korral tervitatud. Vahel oleme vastanud mittemidagiütlevalt: „Täitsa tore!" Mida peakski põgusa esmakohtumise järel ütlema.

Huvi teiste inimeste kohta on aga üldiselt suur. Nii räägivad õpilased õpetajatest, töökaaslased ülemusest. Selliselt räägivad koguduseliikmed pastorist. Nii rääkis ka Iisraeli rahvas Inimesepojast: „Kes see Jeesus siis on?" Ja siis nad silmitsesid, vaatlesid, saatsid ja imetlesid teda.

„Sina oled Messias, elava Jumala Poeg."

Kui Jeesus oma küsitluse korraldas: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?", sai ta vastuseks: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist" (Mt 16:13–14).

Loe edasi: Kes on Jeesus?

Maakondlik kohtumine Moostes

06/2015 05 vaimulikud moostes
Ermo Jürma, Mooste baptistikoguduse pastor

Ligi 10 aastat on Põlva maavalitsuses toimunud adventajal kokkusaamised EKN liikmeskirikute vaimulikega. Nüüd esitas maavanem Ulla Preeden kutse tutvuda koguduste eluga kohapeal. Seekordseks valikuks oli Mooste baptistikogudus.

Kuna kogudus oli äsja pühitsenud 85. aastapäeva, siis oli palvelas ülevaatlik kuue stendiga fotonäitus: palvela läbi aastakümnete, koguduse inimesed, meie külalisi, meie kogudus külas, pühapäevakooli- ja muusikatöö.

Mul oli hea võimalus anda tunnistus oma vaimulikust teenimisteekonnast ja lühike ülevaade EKB Liidu ja koguduse ajaloost ning tänapäevast. Seejärel tuli küsimusi nii meie ristimispraktika kui jumalateenistuse kohta, samuti tunti huvi, kuidas üks maakogudus end majandab. Selgus, et välismaa sõpruskogudusi hindavad kõik. Elavat huvi äratas aga meie Liidus igal aastal väljaloositav palve- ja osadusvõrgustik. Maavanem kinkis koguduse iluaeda istutamiseks kontpuu põõsa.

Loe edasi: Maakondlik kohtumine Moostes

Jeesus läks taevasse, et jüngrid astuksid esile

05/2015 05 ermo
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Jeesuse taevasseminek asetas jüngrite ette uue alguse. Sarnaseid tunde on kordunud ikka ja jälle: pastor kutsutakse teise kogudusse või siirdub emerituuri, koolis vahetub direktor või kooris dirigent. Siis on nii valu kui võlu, kuid üritusele pühendunud asjaosalised tajuvad: nüüd peame meiegi muutustest läbi minema.

Nüüd pidid apostlid alustama oma missiooniga selles.

Kuigi jüngrid tahtnuks Jeesust meeleldi kinni hoida, oli Jumala kell löönud. „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat" (Ap 1:11). Nendes kahe ingli sõnades oli ka rõõmusõnum – Jeesus tuleb tagasi!

Loe edasi: Jeesus läks taevasse, et jüngrid astuksid esile

Pidu ilma sinuta

04/2015 05 ermo
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Piiblis on tähendamissõna mehest, kes korraldas suure pidusöögi. Pidi tulema palju külalisi. Kuna selline õhtu tuli hästi ette valmistada, oli mees, nagu seal tavaks, külalisi juba aegsasti teavitanud ja need olid andnud ka oma nõusoleku. Nüüd oli suur päev käes, saal ehitud, hõrgutised ootel. Mees saatis oma teenrid välja: „Tulge, sest kõik on juba valmis!" (Lk 14:17).

Ega ta ju ilma minuta saa peoga alata.

Seal juhtus midagi enneolematut. Üks kutsutud külaline teise järel ütles ära. Igaühel oli oma vabandus: „Mitte praegu, hetkel on mul tähtsamat teha!"

Mis nüüd? Kas mees saadab oma teenrid veel kord välja, et neid ümber veenda? Kas ta lükkab toimumisaja edasi, et leida kõigile sobiv aeg? Kas ta viskab head söögid minema, laseb kaunistused kokku lükata ja lõpetab oodatud rõõmupäeva kurvas üksilduses?

Ei! Ta saadab oma teenrid lihtsalt välja ja avab uksed kõikidele, kes on valmis peole tulema. Ruumi on küllaga ja saal saab kiiresti täis. Suur rõõmupidu algab ja keegi ei tunne puudust nendest külalistest, kes jätsid tulemata.

Loe edasi: Pidu ilma sinuta