Šotlane ehitas eestlaste abil Kosovo lastele mänguväljaku

11/2011 Daily ja Dejan Adam

Idee ehitada Kosovosse üks mänguväljak, oli meil juba kaua enne sinna kolimist. Küla, kus me elame – Gracanica – on selles suhtes kurvas olukorras. Ei ole ühtegi avalikku mänguväljakut, aga lapsi on palju. Meie esialgne mõte oligi ehitada üks selline kõigile kasutamiseks. Pärast kolimist 2010. aasta novembris ja kohapeal elamist, sai üsna pea selgeks, et nii need asjad ilmselt ei tööta. Avalik mänguväljak oleks päeva-paari pärast lõhutud ja lagastatud. Selle asemel otsustasime ehitada mänguväljaku plaanitava lastekeskuse juurde, kus kavatsesime hakata kohalikele lastele inglise keelt õpetama.

Ehitamine ei läinud aga kergelt. Siin maal võtab kõik kaua aega ja on üleliia kallis. Ühel hetkel tuli mitmele tiimiliikmele sama mõte: miks mitte küsida, kas keegi ei tahaks vabatahtlikult meile appi tulla! Idee oli natuke hullumeelne, sest kellel ikka peaks olema nii palju vaba aega, et sõita järsku siia mänguväljakut ehitama. Aga meie üllatuseks saabus pea kohe vastus. Üks tubli meistrimees Shotimaalt – Sandy – kirjutas, et tema on valmis tulema oma kulu ja kirjadega ning meile 2 nädalat ehitama. Meie peame vaid materjali ostma. Lisaks meie oma eelarvele koguti materjalide ostuks raha nii Eestis kui brittide juures.

Sandy tuligi, ja ehitas, nagu jaksas, kasutades väga loovat fantaasiat. Tal on selline Jumala teenimise viis, et igal aastal teeb ta ühe misjonireisi ja ehitab kusagil midagi. Sel aastal oli Sandy oma misjonireisi juba ellu viinud ning pidi tagasi Šotimaale sõitma. Mingil põhjusel aga tagasireis tühistati viimasel hetkel ja nii ta oligi ootamatult just selleks ajaks vaba, kui meie oma murekirja teele saatsime. Jumalal on ajastustega kõik korras ja meil siin on selle üle ainult hea meel.

Lastekeskusele ennustati siin algusest peale kadu: kohe kui me tulime, kuulsime, et selline asi siin ei tööta ja me ei peaks üllatuma, kui keegi oma lapsi mänguväljakule ega inglise keele tundidesse ei too. Lisaks öeldi, et pole võimalik leida sellist kohtagi, kuhu sellise keskuse ehitada saaks. Üllatuslikult selgus, et kõik on võimalik. Leidsime maja koos suure aiaga; leidsime töömehed ja vabatahtlikud abilised; saime ka raha. Esimesel päeval tuli üle 10 lapse. Praeguseks on neid juba pea 18. Maksimaalselt saame inglise keele tundidesse võtta 20 last. Sel ajal, kui värav on avatud, võivad kõik lapsed mänguväljakul käia. Muidugi oleme kogenud ka vastupanu. Ühel ööl lõhuti tükk raudaeda ja tungiti mänguväljakule sisse; vandaalid leidsid ühe ämbritäie värvi ja kallasid konstruktsioonid sellega üle ning loopisid laiali kõik, mida loopida andis. Aia ehitasime kõrgemaks, konstruktsioonid värvisime üle ja kõik lahtised asjad viime nüüd ööseks kuuri.

Töö läheb edasi ja palved meie ning Kosovo laste eest on alati vajalikud ja teretulnud.

Võõrad omade hulgas

10/2011 Margus Einlo, Vormsi pastor

Riia lennuväli. Reis nr 747 Tbilisi-Riia palub luba maanduda. Ülekontinendi lend jõuab lõpule. SRÜ-Gruusia sõjapõgenike lastele Sofikole, Liale, Giorgile ja Mariile on see lend elus esimene. Selle aasta augustis on sõjast möödunud kolm aastat.

.

Loe edasi: Võõrad omade hulgas

Hoolime koos!

05/2011

Henri Lehtsaar

Statistikaameti sotsiaaluuringu andmetel elas 2009. aastal suhtelises vaesuses ligi 16% Eesti elanikkonnast ehk 211 000 inimest. Suuremas vaesuses on üksikvanemad ja lasterikkad pered. Kui ühe või kahe lapsega paaride seas elab vaesuses kümnendik, siis kolme või enama lapsega peredes oli vaeste osatähtsus ligikaudu kaks korda suurem.

Vaadates statistilisi numbreid ja puutudes kokku puudust kannatavate peredega, ei saa me sellest probleemist mööda vaadata. Otsustasime Sõbralt Sõbrale teise ringi kauplustega koostöös sihtasutuse Sõbra Käsi ning meie klientide abiga, selles osas midagi ette võtta.

.

Loe edasi: Hoolime koos!

Koguduste sotsiaaltöö haare laieneb

04/2011 Liivi Reilson, Sõbra Käsi juhataja

Soov, igatsus ja otsus, kutsuda kokku sotsiaaltöötegijaid, tekkis Sõbra Käe nõukogu koosolekul juba eelmise aasta sügisel. Vajadus kaardistada hetkeolukord meie Liidu kogudustes ja nende vastutuspiirkonnas on järjest kasvanud. Infopäev toimus 18. märtsil vahetult enne Liidu aastakonverentsi.

Avatervituse ütles Sõbra Käsi nõukogu esimees, pastor Erki Tamm. Sõna võtsid ja oma koguduse sotsiaaltöö kogemusi jagasid paljud.

Antsla koguduse tööst rääkis pastor Peeter Lemats koos abikaasa Pillega. Kaasahaarav oli kuulda, kuidas mõne pere aitamise tahe viis selleni, et viimaks said Antsla kooli 70 last endale koolialguse pakid ja teisi lugusid.

Hiiumaa pastor Enno Tuulik Hillestest tõi esile, et tihti vajavad abi lapsed, kelle eest nende vanemad ei suuda või saa piisavalt hoolt kanda; teisal vajavad seda vanemad, kus lapsed on siirdunud välismaale tööle ning on oma vananevad vanemad unustanud. Ta tunnistas, kuidas inimesi aidates tuleb vahel ka tagasilööke. Me ei ole armastuse reservuaarid, vaid kanalid.

Sõbralt Sõbrale turundus- ja arendusjuht Henri Lehtsaar rääkis sellest, et neil on kavas käivitada pilootprojekt, kus nad hakkavad müüma kogudustest annetatud kaupa, kuid 50% sellest annavad vahetult abivajajatele.

Sõbralt Sõbrale kaubandusjuht Terje Roose informeeris edukalt käivitunud projektist „Iseseisev elu", mille juures nemad on aidanud inimesi, kelle koduks on vaid neli seina, aga kõik muu eluks vajalik on puudu.

Liidu president Meego Remmel tõi oma ettekandes ilmekalt esile, kuidas Jumal on eriti oma Pojas Jeesuses Kristuses kandnud inimese ja tema vajaduste eest igakülgselt hoolt. Seda ilmestab apostellik soov: „Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!" (1Ts 5:23) Sellist terviklikku hoolimist oma ligimese suhtes on kutsutud osutama ka Kristuse kogudus.

Päeva viimases osas toimus Sõbra Käsi juhatuse liikme Helle Lihti eestvedamisel arutelu sotsiaaltöö olukorrast meie kogudustes, selle valupunktidest ja eesmärkidest. Need kirjutati ka kõik hoolega üles (vaata ühte lehte).

Sotsiaaltöötajate võrgustiku loomisel on oluline leida piirkondadele kutsumusega ja pädevad eestvedajad, kes koondaks koguduste võimalused ja vajadused, korraldaks infopäevi ja vajalikke kohtumisi. Kogudustes vajatakse ka sotsiaalkoolitust, jätkuvalt on huvi järgmiste üle-eestiliste sotsiaalvaldkonda puudutavate seminaride toimumise suhtes.

Mõtteid oli palju. Küllap jõuavad mitmed neist ellu just läbi ühistöö koguduste vahel või koostöös Liidu abiorganisatsioonidega. On need siis suvelaagrid vähekindlustatud peredele, sõltuvuses olevate inimeste rehabilitatsioonitöö või ka mahukatele projektidele rahastamistaotluste esitamine.

Kõigile kokkutulnutele oli üllatuseks Koskla maja hõrgutistest lookas lõunalaud (selle katmist oli toetanud regionaalminister). Seal ümber liikudes sai ka üksteisega lähemalt tutvuda. Kohalolnud leidsid, et taolist kokkusaamist tuleks juba sügisel korrata.

Sotsiaaltöötegijad otsivad lahendusi

02/2011 Erki Tamm, SA SK Sõbra Käsi nõukogu esimees

Majanduslikult rasked aastad on Sotsiaaltöökeskusele Sõbra Käsi esitanud tõsise väljakutse – kuidas vastata hättasattunud inimeste vajadustele? Praktilise abistamistegevusega seoses on kerkinud meie ette uued küsimused. Kuidas saada teavet abivajajate kohta? Kuidas muuta abistamistegevus süstemaatiliseks? Kuidas aidata neid, kelle jaoks meil pole vahendeid ega oskusi? Kuidas aidata inimesi nii, et nad leiaksid jõudu oma olukorra muutmiseks?

Usun, et samade küsimuste ees on seisnud kõik kogudused, kes püüavad aidata hättasattunud inimesi, nii koguduseliikmete hulgas kui ka kogukonnas. Mitmed kogudused on suutnud väheste vahenditega ja väga leidlikult aidata perekondi enda ümber. Samas on meil kogemusi ka meedias laialdast kajastamist leidnud Oleviste Hoolekande tööst kodututega, Kopli supiköögist ning koostööst Toidupangaga.

Täna tegutsevad kogudused ja meie liiduga seotud abiorganisatsioonid nii, et me palju üksteise ettevõtmistest ei tea. Seepärast leian, et on hädavajalik abistamistegevust senisest paremini koordineerida, jagades üksteisega oma kogemusi, võimalusi ning vajadusi.

Seepärast pakub Sõbra Käsi võimalust kokkusaamiseks kõigile koguduste sotsiaaltöö tegijatele ja tehasoovijatele 18. märtsil kell 11-16 Sõbra Käe majas Tallinnas, Koskla 18. Oma osavõtust palume teatada Sõbra Käe juht Liivi Reilsonile (5129268).

On sul tükikene leiba...

3/2010 Lea Meri, Otepää Evangeelne Vabakogudus „Palverändur"

...ära seda üksi söö, vaid koos kaaslasega jaga, siis see leib on maitsvam veel. Need on sõnad tuntud söögilaulust, mida tihti üheskoos laulame. Just nüüd on avanemas võimalus, et tegutseda. Kui jüngrid nägid näljaseid, ütles Jeesus: „Andke teie neile süüa!" (Mk 6:37) Piisas viiest leivast ja kahest kalast, et toita enam kui viis tuhat inimest. Kes siis veel, kui mitte mina? Millal siis veel, kui mitte praegu? Nüüd võid sinagi sellist rahvahulka sööta! Piibel manitseb meid „Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt." (Jk 4:17) Mina näen siin ühte võimalust sirutada abikäsi neile, kellel kitsad ajad.

Väga tabavalt kutsub ajakirja „Kuulutaja" toimetaja Ü. Linder oma 2010. aasta jaanuarikuu numbris lugejaid üles peatuma. Üllas toob esile ühe piibliloo: „Ta pandi päevast päeva pühakoja ukse ette..." (Ap 3:2) See mees oli vaene ja abitu. Ta tahtis abi saada nendelt, kes pühakotta läksid. Ja nii kerjas ta seal päevast päeva. Seda väravat, kus jalutu mees oli, nimetati Ilusaks, aga mehe elu ei olnud kaugeltki ilus... Seega iga palvusele mineja kohtus selle jalutu mehega. Kohtus küll, aga kas ka peatus? Peetrus ja Johannes peatusid." Kui sul sellist usku ei ole kui apostlitel, siis tuleks vähemalt süüa anda.

Kui sul sellist usku ei ole kui apostlitel, siis tuleks vähemalt süüa anda.

„6. veebruaril kogunesid Lõuna-Eesti piirkonna koguduste juhid/töötegijad Võru Baptistikoguduses. Otsustati teha koostööd abivajajate teenimisel ümbritsevas kogukonnas. Üks Tartu kogudus on juba projektiga alustanud. „Pastor Leho Paldre juhitud Kolgata Baptistikoguduse eestvõttel tahetakse lähiaastatel üheskoos teha teoks suuremas koguses toiduabi jagamine puudust kannatajatele," kirjutab Eesti EKB Liidu president Meego Remmel www.ekklesia.ee kodulehel. Toetudes Kolgata koguduse eeskujule, kavatsevad ka teised Lõuna-Eesti kogudused taotleda Euroopa Komisjoni PRIA projekti kaudu kauem säilivaid teravilja- ja piimatooteid.

Õnneks on vähemalt üks kogudus meie regioonist selle taotluse juba esitanud. See annab julgust teistelegi asjaga tegeleda ja tulemusi oodata. Projekt võtab aega ligi 1,5 aastat. Loodetavasti on see seda väärt, et oma abikäsi sirutada. Ehkki PRIA projekt ei tööta skeemil „täna tellin, homme käes", on see ometi suur abi neile, kes hädas. Siinjuures peatun vaid lühidalt projekti tutvustusel.

Taotluse skeemis osalemiseks saavad esitada heategevusorganisatsioonid, aga seda ei saa kanda kohalik omavalitsus. Kui olete otsustanud, et teie kogudus tahab aidata oma ümbruskonna abivajajaid, kutsuge kokku koguduse juhatus ja leidke sihtgrupp, keda soovite aidata (paljulapselised ja üksikvanematega pered, töötud, pensionärid, majandusraskustes inimesed jne). Kindlasti annab see võimalusi koostööks ka kohaliku omavalitsusega. Soovitan väikestel kogudustel või kogu piirkonnal koopereeruda ning teha see ühiselt. Taotlus tuleb esitada igal aastal hiljemalt 2. maiks. Edasi toimub abivajajate ja sihtgrupi täpsustamine, detailne jaotusplaani koostamine, ladustamise, pakendite koostamise ja logistiliste küsimuste lahendamine. Toiduabi taotluse rahuldamise otsuse saate järgmise aasta 31. märtsiks. Seejärel tuleb kahe nädala jooksul saata täpsustatud taotlus. Maikuus tarnitakse abi kohale ja ühe nädala jooksul korraldatakse toiduabi pakendamine jagatavate koguste kaupa. Edasi toimub abi jagamine ja 15. august kuni 15. september on projekti lõpetamine ning dokumentide vormistamine. Detailne aruanne on samas väga oluline, et järgmisel korral saaks uuesti osaleda.

Info toiduabi projekti taotlemiseks: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/euroopa_liidu_toiduprogrammid/toiduabi/

Läbi aegade kehtib seadus: "Mida külvad, seda lõikad!"