Kes oli C. S. Lewis?

05/2015 21 lewis-1

Alister McGrath

Paljude jaoks on C. S. Lewis (1898–1963) Narnia fantaasiamaailma looja, kes on kirjutanud lasteraamatud, mis kuuluvad 20. saj kõige tuntumate ja kõneainet pakkuvamate hulka. Viiskümmend aastat pärast oma surma on Lewis jäänud üheks meie aja kõige menukamaks autoriks. Teda peetakse kirjanduslikuks ja kultuuriliseks maamärgiks.

Lewises on midagi erilist. Tema kauaaegse sõbra Owen Barfieldi arvates oli tegelikult kolm Lewist. Lisaks menuraamatute autorile oli veel teine, vähemtuntud persoon – kristlik autor ja apologeet Lewis, kes soovis edastada ja jagada oma rikkalikku nägemust ristiusu mõtte- ja kujutlusjõust – usust, mille ta leidis ning mis osutus tema jaoks mõistuslikult ja vaimulikult veenvaks. Lewise raamatut „Lihtsalt kristlus" nimetatakse tänapäeval 20. saj kõige mõjukamaks usuliseks teoseks.

Loe edasi: Kes oli C. S. Lewis?

Raamat neile, kes soovivad õnnelikku elu perekonnas

02/2015 14 perekond-1
Kerli Indermitte, Oleviste kogudus

Eelmisel aastal ühiskonnas toimunu sundis mitmeid inimesi peatuma ja järele mõtlema selle üle, mis on perekond ja miks me seda väärtuslikuks peame. On hea meel, et mitmed kristlased on pidanud seda teemat piisavalt oluliseks, et pühendada sellele oma tähelepanu. 2014. a sügisel andis Maarjamaa Haridusselts välja Nadežda Hramova raamatu „Perekond – õppematerjal gümnaasiumiõpilastele, õpetajatele ja kõigile, kes soovivad õnnelikku elu perekonnas". Raamatu on vene keelest tõlkinud Riina Schutting. Ja seda tasub lugeda. Saatesõnas on kirjutanud metropoliit Kornelius nõnda: „Pean oluliseks ja õigeaegseks, et see raamat ilmub eesti keeles, kuna eesti noored jäljendavad pimesi tarbimisühiskonna meelelahutusmeedia poolt pakutud elustiili. Aga selles tähelepanuväärses raamatus, mida käes hoiate, räägitakse sellest, kuidas luua perekonda Evangeeliumi õiguse alusel. Andku Jumal, et see raamat leiaks laialdast kasutamist Eesti koolides."

Raamat tutvustab perekonna kristlikku pärandit, mis paljude inimeste elust on puudu jäänud.

Loe edasi: Raamat neile, kes soovivad õnnelikku elu perekonnas

Armastus, seks ja suhted

01/2015
Dean Sherman

Dean Sherman ütleb: "Minu arvates on iga maailmas ettetulev probleem seotud rikkis suhetega, kus meil jääb puudu armastusest Jumala, teiste inimeste või iseenda vastu. Kui me ei sea oma suhteid korda, siis jääb järele väga vähe, millele oma elu rajada."

Dean Sherman on kristlik noortejuht ja nõustaja. Tema käest on küsitud erinevaid küsimusi armastuse, suhete ja ka seksi kohta. Oma raamatus annab ta neile küsimustele vastused ja ulatab abikäe noortele, kellelt filmid, ajakirjad ja internet on röövinud illusioonid tõelise armastuse kohta.
Raamatu lõpuosas on küsimustik aruteluks.

„Astu alla rahva hulka“ on internetis

01/2015 21 astu alla rahva-1
Eerik Jõks, Eesti Kirikute Nõukogu teadur

Aastal 2015 toimub religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust ja usuelust" järjekordne etapp. Seoses selle ettevalmistamisega oleme vaadanud tagasi tehtud tööle. Aastal 2010 toimunud etapi tulemused publitseeriti Eesti Kirikute Nõukogu poolt 2012. aasta alguses kogumikus „Astu alla rahva hulka". Kuna paberversioon on otsa lõppenud, siis tegime kogumiku vabalt kättesaadavaks internetis http://www.ekn.ee/astu_alla.php.

Olete väga teretulnud kogumikku lugema, või uuesti lugema, ja tegema oma ettepanekuid 2015. aasta etapi kohta. Meid huvitab väga liikmeskirikute vaimulike arvamus, sest just teie jaoks seda uuringut tehakse. Sestap palun andke mulle tagasisidet. Mis võiks 2015. aasta uuringus teistmoodi olla? Mis teid Eestimaa rahva vaimsuses huvitab? Kuidas te olete rahul tulemuste esitlemisega peale 2010. aasta etappi, eriti aga kogumikuga „Astu alla rahva hulka"? Kas sellest on teie töös olnud abi? Mida võiks uues publikatsioonis teha teisiti?

Abielu tähendus

10/2014 21 keller abielu thendus

See raamat on neile abieluinimestele, kes on avastanud, kui palju paneb proovile abielu argipäev, ning kes otsivad praktilisi abivahendeid selleks, et abielu mõnikord ületamatutena tunduvatele tuleproovidele vastu pidada ja nende läbi kasvada.

„Inimolendite vahel ei ole teist suhet, mis oleks tähtsam kui abielu. Piibliloos on Jumal ise esimese laulatuse läbiviija (1Ms 2:22–25). Ja kui mees näeb naist, siis muutub ta poeetiliseks ja hüüatab: „Lõpuks ometi!" Kõik selles tekstis kuulutab, et abielu on meie ja Jumala suhte järel kõige sügavam olemasolev suhe. Ja seepärast on oma abikaasa tundmaõppimine ja armastamine, nagu ka Jumala enda tundmine, raske ja valurikas, kuid rahuldust pakkuv ja imeline.

Kõige vaevalisem, kõige imelisem – selline on piibellik arusaam abielust, ning meie kultuuris pole iial olnud olulisemat aega, mil seda esile tõsta."
Timothy Keller

Kirjamees Robert Võsu

05/2014 24 kaas maejutlus
Erki Tamm, Tallinna Kalju koguduse pastor

Robert Võsu (17.02.1914–20.03.1994) elu ja tegevus oli piiritletud 20. sajandi suurte geopoliitiliste sündmustega. Hoolimata tagasihoidlikust Lõuna-Eesti talupojapere päritolust ja takistustest hariduse omandamisel saavutas ta oma lapsepõlve unistuse – temast sai isa eeskujul baptisti jutlustaja. 30ndatel lõpetas ta Eesti Baptisti Jutlustajate Seminari ja Teise maailmasõja ajal ajalooõpingud Tartu Ülikoolis.

Oma elutöö tegi R. Võsu pealinnas kõige rängema usulise tagakiusamise perioodil. 1944–1974 oli ta Tallinna Kalju Baptistikoguduse pastor. 1969. a valiti ta Üleliidulise Evangeelsete Kristlaste-Baptistide Nõukogu liikmeks ja 1970. a vanempresbüteri ülesannetesse – kuni pensionile siirdumiseni 1985. Eestis olid neil aastatel suuremateks töödeks koguduste uue lauluraamatu ettevalmistamine ja ateistlikul sulaperioodil korraldatud usuteaduslike kursuste (1956–1960) tarvis ligi poolte konspektide koostamine. Olulisemad neist olid „Evangeelne eetika", „Isikliku evangelismi käsiraamat", „Kristluse ajalugu" 4 osa, „EKB koguduste ajalugu", „Piiblimaade geograafia", „Mäejutlus", „Ilmutuse raamat", „Religiooniõpetus", „Pauluse elu" (lõpetamata).
Robert ja Leida Võsu abielust sündis kolm last: Malle, Kalju ja Tiina.

Loe edasi: Kirjamees Robert Võsu