Jüngriks olemine VI

06/2017 13 adamid

ISIKLIK KUTSE

Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal

Eelmise artikli (Teekäija 5/2017) lõpetasin maailma ajalugu muutnud ja jätkuvalt kujundava Jeesuse kutsega: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” (Mt 4:19).
Mõelge, kuidas Jeesuse väljakutse Peetrusele ja Andreasele ning Johannesele ja Jaakobusele Galilea järve ääres on mõjutanud maailma ajalugu 2000 aastat?! Kõik algas sellest, et Jumalal oli plaan kogu inimkonna päästmiseks. Niisamuti nagu Jumal kavandas oma rahva päästmist Egiptuse orjusest ja kutsus selleks Moosese.
Loe neid kutsumise lugusid. Mida sa kuuled nende kaudu? 1. Moosese 12:1–9; Jeremija 1:1–10; Jesaja 6:1–8; Luuka 5:1–11; Apostlite teod 9:1–18.

Loe edasi: Jüngriks olemine VI

Jüngriks olemine V

­05/2017 13 konv paus
Erki Tamm misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal
KUTSUTUD vs ISEHAKANUD

Küllap oleme kuulnud väljendit – „usklikuks hakkama“. Paljud inimesed arvavad, et see on kinni vaid meie tahtmises. Kuid Jeesus ütles oma järgijatele, et „teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid“ (Jh 15:16) ja „keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa” (Jh 6:65). Seega ei alga usklikuks või päästetud või Jeesuse järgijaks saamine meist, vaid Jumalast.

Naatanael oli üllatunud, et Jeesus tundis teda juba esimesel kohtumisel ja ütles paljutähendavalt: „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis” (Jh 1:48). Piiblis öeldakse, et Jumal pani meid tähele juba „eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas“ (Ps 139:16). Looja tunneb meid ja tal on meiega oma plaan. „Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele“ (2Pt 3:9).

Loe edasi: Jüngriks olemine V

Jüngriks olemine IV

04/2017 12 gruusias erki
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal

TAASTATUD KUNST

Mis juhtuks siis, kui oleks võimalik teha seda, mida Jeesus tegi? Kui saaks Jeesuse kombel mõjutada maailma kodust sadade kilomeetrite kaugusele minemata? Kui saaks võtta grupi „õppimata ja lihtsaid mehi” ja valmistada nad ette maailma muutma? Kui saaks kolme aastaga luua jüngrite tegijate liikumise, nagu Jeesus seda tegi?
Jeesus selgitab: „kes iganes usub” temasse, teeb neidsamu tegusid, mida tema tegi. Lisades, et tema jüngrid teevad isegi „suuremaid tegusid” (Jh 14:12).

Loe edasi: Jüngriks olemine IV

Jüngriks olemine III Püha Vaim on Kristuse järgimise vägi

03/2017 12 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel räägib, et me saame Jumala riiki „veest ja Vaimust” sündides (Jh 3:5). Mida see tähendab? Kui vesi viitaks nagu ristimisele, siis „vaim” kirjeldaks nagu mingit hingelist seisundit, inspiratsiooni, haaratust. Gustav Ernesaks on öelnud, et esinema minnes peab „vaim peal olema“.

„Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed” (Rm 8:14).

Kuid kristlaseks olemine pole ju rahva ees esinemine ega luuletuse kirjutamine, selleks on vaja Jumala Vaimu, kes tuleb meie „südamesse” (Gl 4:6), et suudaksime elada Jumala lastena.

Apostel Peetrus andis oma nelipühapäeva jutluses edasi Jumala tõotuse: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni” (Ap 2:38). Ning apostel Paulus ütleb: „Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma” (Rm 8:9). Nii võib iga usklik koos vaga Iiobiga tunnistada: „Jumala Vaim on mind loonud ja Kõigevägevama hingeõhk on andnud mulle elu” (Ii 33:4).

Loe edasi: Jüngriks olemine III Püha Vaim on Kristuse järgimise vägi

Jüngriks olemine II Jeesus on sild üle vaevavete

02/2017 13 sild taizes pia
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Jeesuse elust on kirjutatud arvukalt raamatuid ja loodud filme. On neid, kes austavad teda Jumalana, ja neid, kes peavad teda lihtsalt prohvetlike võimetega inimeseks. Paljud tänapäeva inimesed arvavad, et nii vanal ajal elanud inimesel pole kaasaegsetele midagi öelda. Teised vastupidi leiavad, et ta on inimkonna suurim õpetaja ja vaimne juht, kelle elu ja sõnumit võiks võtta igal ajal eeskujuks.

2015. a Eesti Kirikute Nõukogu poolt läbi viidud uurimus näitas, et Eesti elanikest 10% usub, et Jeesus on ajalooline isik, 31% pigem nõustub sellega, 16% leiavad, et neil on seda raske öelda, 22% pole nõus ja 21% ei ole sellega üldse nõus. Muidugi ei ütle sellised uurimused midagi ajaloolise tõe enda kohta. Need näitavad vaid inimeste hariduslikku taset ja ühiskonnas levinud arvamusi.

Loe edasi: Jüngriks olemine II Jeesus on sild üle vaevavete

Jüngriks olemine I. Jumal – illusioon või reaalsus?

01/2017 12 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Antiik-Kreeka kuningas Hiera olevat luuletaja Simonideselt küsinud: „Kes on Jumal?” Simonides palunud endale mõtlemiseks 8 päeva, siis veel 14 ja seejärel veel 4 nädalat. Lõpuks muutunud kuningas rahutuks. Luuletaja vastanud: „Mida enam ma mõtlen selle üle, kes Jumal on, seda enam mu keel kangestub. Mõistusega ma teda haarata ei suuda.“

Samasugust ebalevust näitavad ka eestlaste hulgas läbiviidud sotsioloogilised uurimused. Väitega, et isikuline Jumal on olemas, nõustub täielikult 9%, pigem on nõus 19%. Samas sellega, et on olemas mingi kõrgem vägi, elujõud või energia, mis mõjutab inimesi ja kõike maailmas toimuvat, nõustub täielikult 20% ja on pigem nõus 46%. Kristlaseks peab end 49% ja usu poole kalduvaks 35% inimestest. (EKNi religioonisotsioloogiline uuring „Elust, usust ja usuelust, 2015“)

Ometi laulame ühiselt Eesti hümni:

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!

Loe edasi: Jüngriks olemine I. Jumal – illusioon või reaalsus?