Prohvet Joona tunnustäht

3/2010 Üllas Linder, kristliku lehe Kuulutaja toimetaja

„Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: „Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!" Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona!"" (Matteuse 12:38-41).

.

Loe edasi: Prohvet Joona tunnustäht

Lootust tulevikuks!

4/2010 Liidu presidendi Meego Remmeli jutlus EKB liidu aastakonverentsi lõpujumalateenistusel

Tänased valikud määravad homse elu. See on tõde, millele tuleb meil silma vaadata kogu vendlusega. Lootust ei saa olla eile. Meid ei aita ka see, kui ütleme: äkki on meil homme lootust? Lootust saab olla ainult täna. Me kas valime lootuse, homse elu ja tuleviku või meil polegi lootust, tulevikku, homset. Seepärast kutsun meid täna üles toetuma Jumala sõna tõotustele, laskma neil oma elus täituda, viima neid ellu. See on see, mida me saame täna teha selleks, et homne elu oleks teistsugune, olgu isiklikus, perekondlikus, koguduslikus või ühiskondlikus plaanis.

.

Loe edasi: Lootust tulevikuks!

Jeesus on eluleib

4/2010 Jüri Jürgenson, Tartu Salemi koguduse pastor emeeritus

"Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat, ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti." (Jh 6:48-51)

"Vahepeal palusid jüngrid teda: "Rabi, söö!" Aga tema ütles neile: "Minul on süüa rooga, mida teie ei tea." Siis arutasid jüngrid omavahel: "Kas keegi on talle süüa toonud?" Jeesus ütles neile: "Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö." (Jh 4:31-34)

Loetud salmide keskne mõte on vaimulik toit. Jeesus oli koos oma jüngritega minemas Juudamaalt Galileasse. Tee viis läbi Samaaria. Kui nad jõudsid Jaakobi allika, õigemini kaevu juurde, läksid jüngrid külasse toitu ostma. Selle kaevu juures toimus Jeesuse jutuajamine Samaaria naisega. (Aga selle juures me ei peatu.)

.

Loe edasi: Jeesus on eluleib

Talle laul – vabaduse võti

9/2010 Liidu presidendi Meego Remmeli jutlus Oleviste kirikus 18. juulil AD2010.

Elus on hetki, kus kogu varasem lugu, olgu elu- või ajalugu, tundub korraga pooliku tõena. Midagi niisugust toimus 105 aastat tagasi, kui tuhanded inimesed tulid Tallinnas Stroomi ranna äärde ja kuulsid evangeeliumi kuulutust ning tunnetasid, et nende elulugu ei ole täielik enne, kui nad sellele evangeeliumi kuulutusele on vastanud; on saanud tõeliselt evangeeliumi kristlasteks. Sellest hetkest sai alguse liikumine, elumuutuv liikumine, mis täna on loomulik – aga võime julgelt öelda ka: üleloomulik – osa meie vendlusest, liidust, sellest koguduste ühendusest, kes me täna üheskoos oleme.

Loe edasi: Talle laul – vabaduse võti

Elu – Jumala suurim kingitus

7-8/2010 Johannes Voksepp, Leisi baptistikoguduse pastor

"Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud" (Jh 14:23-26).

Elu on kaunis, kiiresti mööduv ja habras, seepärast ka väga vastutusrikas. Jumal on andnud meile õiged elureeglid, sest temal kui Loojal on see õigus ja tarkus. Meile aga on Jumal andnud vabaduse teha see vastutusrikas otsus, kas valida elu koos Jumalaga, mis on temas õnnistatud siin maapeal ja lõpuks armust kingitud igavene elu taevas. Või valida elu lahus Jumalast, elades rahutu südamega ja lõpuks kaotada kõik, ka Jumalast pakutud õnnistatud igavik. "Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks?" (Mt 16:26).

.

Loe edasi: Elu – Jumala suurim kingitus

Uus loodu

6/2010 Meinhard Elmi, Käina koguduse pastor

"Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side!" (Kl 3:12-14)

Jumala valitud ja pühad

Kes need on? Lugedes Uut Testamenti, leiame sealt kirjade adressaadina nimetatud: "kutsutud pühadele" (Rm 1:7; 1Kr 1:2), "kõigile pühadele" (2Kr 1:1; Fl 1:1) ja "pühadele" (Kl 1:2).

.

Loe edasi: Uus loodu