Kanna palju vilja!

09/2017 10 kuldar kaljuste
Kuldar Kaljuste, Tallinna Kogukonnad

Jeesus ütles: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha” (Jh 15:5).

Kas märkate? Jeesus räägib tegelikult lausa nelja sorti okstest.

Minu vanavanemad elasid Hageris. Alati, kui ma poisikesena koos perega laupäeva hommikul sinna jõudsin, siis ma teadsin, et seal ülemisel riiulil on klaasist vaagen, kus on sees kommid. Mina, mu vend ja kolm õde mõtlesime, mis kommid seal sees küll seekord on? Minu lemmik oli rohelise paberiga iiris. Ootasime ja näitasime silmadega sinnapoole alati, kui vanaema või vanaisa meie poole vaatasid. Ja siis tuli küsimus: „Kas tahate kommi ka?” See oli ilus hetk!

Jumal on meile midagi valmis pannud oma Sõnas. Mis on Jumalal varuks? Mis on tema riiulil meid ootamas? Ma soovin, et sõna, mida jagan, võiks Püha Vaimu abiga tähendusrikkaks elustuda. Meie ühiseks eesmärgiks on, et Jumala Sõna meid muudaks.

Loe edasi: Kanna palju vilja!

Kuulad või järgid?

07-08.2017 10 erki kohilas
Erki Tamm, EKB Liidu president suvefestivali jumalateenistusel Kohilas

Üks mu lähedane kaastööline küsis ühe lõuna ajal: „Aga miks me üldse suvefestivali teeme?“ Natuke ootamatu oli, aga täiesti siiras ja asjakohane küsimus noorelt inimeselt. Aga küsimus jäi kiusama. Ühel hommikul, kui lugesin Vana Testamenti, sain vastuse. Ajal, kui Mooses andis oma teenimistööd üle Joosuale, ütles ta: „Kogu kokku rahvas, mehed ja naised ja lapsed, ka võõrad, kes on su väravais, et nad kuuleksid ja õpiksid ning kardaksid Issandat, teie Jumalat, ja teeksid hoolsasti selle Seaduse kõigi sõnade järgi, ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja õpiksid kartma Issandat, teie Jumalat, kogu aja, mis te elate maal, kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida” (5Ms 31:12–13).

Kui tuleme Jumala rahvana kokku (nagu eestlased laulupeol) Jumala sõna kuulamisse ja kuulutamisse, uuendatakse meie identiteet.

Loe edasi: Kuulad või järgid?

Meist sõltub rohkem, kui julgeme uskuda

06/2017 10 eduard kakko
Eduard Kakko, Suigu koguduse pastor

Kallis Teekäija lugeja! Soovin sulle Nelipüha õnnistust, Jumala Püha Vaimu elustavat puudutust, Jeesuse armu ja rahu mõtetega: „Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud” (Jh 16:7–11).
Jeesus soovib meile öelda tõtt.

See, millist eeskuju me maailmale anname, sellisena õpib maailm tundma pattu, aga ka Jumalat kui kohtumõistjat ja halastajat.

Loe edasi: Meist sõltub rohkem, kui julgeme uskuda

Jeesust järgivad imetlevad jüngrid, mitte orjatöölised

05/2017 10 erki tamm
Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi Erki Tamme jutlus aastakonverentsil 2017

„Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid kahte meest tema juures seismas. Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele: „Õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige kolm lehtmaja: ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelijale.” Ta ei teadnud, mida ta ütleb. Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad, nemad aga kartsid pilve sisse jäädes. Ja pilvest kostis hääl: „See on minu äravalitud Poeg, teda kuulake!”” (Lk 9:28–35).

Fännidest jüngriteks

Nime poolest olid nad jüngrid juba kutsumisest alates. Olemuselt sarnanesid nad aga pigem fännidele. Nad nautisid seda, mida Jeesus tegi ja mis tema ümber toimus. Ise polnud nad veel „mängus” sees. Nemad tukastasid sellel ajal, kui Mooses ja Eelija julgustasid Jeesust tema eelseisvatest kannatustest rääkides. Esialgu oli nende jaoks see vaid üks üliäge üleloomulik kogemus.

Ta ei taha enam koguduses käia nagu tööl, mida ta nädalas viiel päeval nagunii teeb.

Loe edasi: Jeesust järgivad imetlevad jüngrid, mitte orjatöölised

Kargetes talvetingimustes vajame soola ja valgust

02/2017 10 yrgo perend
Ürgo Perend, Selise baptistikogudus

„Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamata linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijaile. Nõnda paistku ka teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas” (Mt 5:13–16).

Juba pisut soola lisades on võimalik esile tuua see hea maitse, mida meisterkokk soovib.

Hea sõber, usukaaslane, tahan koos sinuga mõelda sellele, mida loetud salmid Jeesuse mäejutlusest võiksid meile käesoleval ajal südamele panna.
Meil kõigil, kes võime Päästjat isiklikult tunda, on igatsus taevaste asjade järele. Me igatseme olla koos Jeesusega kord seal, kuhu ta on läinud meile asemeid valmistama. Kuid enne, kui võime seda tõotust kätte saada, on igal usklikul otsekui majalise aeg siin maailmas. Me vaatame küll taevasse, kuid elame siiski maailmas. Siin on Jeesus kutsunud meid olema tema tunnistajad – ja olema seda nõnda, et meie tunnistus muudab meie ümbrust.

Loe edasi: Kargetes talvetingimustes vajame soola ja valgust

Pühendumisel on suur tulevik

01/2017 10 jakob remmel
Jakob Remmel, 3D koguduse pastor

Pühendumise proovikivi jõusaalist koguduseni
Iga aasta alguses ummistuvad spordiklubid ja jõusaalid uutest klientidest, kes on valmis täiskäigul alustama oma teekonda uusaastalubaduste elluviimisel. Üks muretseb endale uued jalanõud ja teine võtab personaaltreeneri, kuid juba paari nädala möödudes hakkab liigsete kilode asemel kaduma hoopis spordisaalist inimesi. Peale tulevad uued kohustused ja vanad harjumused, kuniks kõik on jälle endine. Aeg on see, mis sõelub välja need vähesed, kes on oma keha vormis hoidmisele tõeliselt pühendumas.
Samad printsiibid, mis on tõesed inimeste füüsilise vormi hoidmise osas, toimivad tegelikult ka vaimulikus sfääris. Nii nagu uusaasta spordiklubidele, on jõulud kogudustele. Üsna pea pärast seda jäävad alles vaid need, kelle jaoks motivatsioon on sisemine ja sisuline, ning aja jooksul võime näha, kes on Jeesuse järgimisele tõeliselt pühendunud ja kes mitte.

Terve ja tõeline pühendumine tähendab, et me vahetame ajutise naudingu kestva hüve vastu.

Loe edasi: Pühendumisel on suur tulevik