Jeesust järgivad imetlevad jüngrid, mitte orjatöölised

05/2017 10 erki tamm
Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi Erki Tamme jutlus aastakonverentsil 2017

„Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid kahte meest tema juures seismas. Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele: „Õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige kolm lehtmaja: ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelijale.” Ta ei teadnud, mida ta ütleb. Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad, nemad aga kartsid pilve sisse jäädes. Ja pilvest kostis hääl: „See on minu äravalitud Poeg, teda kuulake!”” (Lk 9:28–35).

Fännidest jüngriteks

Nime poolest olid nad jüngrid juba kutsumisest alates. Olemuselt sarnanesid nad aga pigem fännidele. Nad nautisid seda, mida Jeesus tegi ja mis tema ümber toimus. Ise polnud nad veel „mängus” sees. Nemad tukastasid sellel ajal, kui Mooses ja Eelija julgustasid Jeesust tema eelseisvatest kannatustest rääkides. Esialgu oli nende jaoks see vaid üks üliäge üleloomulik kogemus.

Ta ei taha enam koguduses käia nagu tööl, mida ta nädalas viiel päeval nagunii teeb.

Loe edasi: Jeesust järgivad imetlevad jüngrid, mitte orjatöölised

Kargetes talvetingimustes vajame soola ja valgust

02/2017 10 yrgo perend
Ürgo Perend, Selise baptistikogudus

„Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamata linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijaile. Nõnda paistku ka teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas” (Mt 5:13–16).

Juba pisut soola lisades on võimalik esile tuua see hea maitse, mida meisterkokk soovib.

Hea sõber, usukaaslane, tahan koos sinuga mõelda sellele, mida loetud salmid Jeesuse mäejutlusest võiksid meile käesoleval ajal südamele panna.
Meil kõigil, kes võime Päästjat isiklikult tunda, on igatsus taevaste asjade järele. Me igatseme olla koos Jeesusega kord seal, kuhu ta on läinud meile asemeid valmistama. Kuid enne, kui võime seda tõotust kätte saada, on igal usklikul otsekui majalise aeg siin maailmas. Me vaatame küll taevasse, kuid elame siiski maailmas. Siin on Jeesus kutsunud meid olema tema tunnistajad – ja olema seda nõnda, et meie tunnistus muudab meie ümbrust.

Loe edasi: Kargetes talvetingimustes vajame soola ja valgust

Pühendumisel on suur tulevik

01/2017 10 jakob remmel
Jakob Remmel, 3D koguduse pastor

Pühendumise proovikivi jõusaalist koguduseni
Iga aasta alguses ummistuvad spordiklubid ja jõusaalid uutest klientidest, kes on valmis täiskäigul alustama oma teekonda uusaastalubaduste elluviimisel. Üks muretseb endale uued jalanõud ja teine võtab personaaltreeneri, kuid juba paari nädala möödudes hakkab liigsete kilode asemel kaduma hoopis spordisaalist inimesi. Peale tulevad uued kohustused ja vanad harjumused, kuniks kõik on jälle endine. Aeg on see, mis sõelub välja need vähesed, kes on oma keha vormis hoidmisele tõeliselt pühendumas.
Samad printsiibid, mis on tõesed inimeste füüsilise vormi hoidmise osas, toimivad tegelikult ka vaimulikus sfääris. Nii nagu uusaasta spordiklubidele, on jõulud kogudustele. Üsna pea pärast seda jäävad alles vaid need, kelle jaoks motivatsioon on sisemine ja sisuline, ning aja jooksul võime näha, kes on Jeesuse järgimisele tõeliselt pühendunud ja kes mitte.

Terve ja tõeline pühendumine tähendab, et me vahetame ajutise naudingu kestva hüve vastu.

Loe edasi: Pühendumisel on suur tulevik

Võta Jeesus oma ellu!

12/2016 10 kaptenid
Veljo Kaptein, Oleviste koguduse pastor

Armas Teekäija lugeja! Tahan jagada sinuga evangeeliumi, rõõmusõnumit Jeesusest, kes tuli minu ellu ja muutis mind. Ta on kõige parem sõber, kellest ma mõtlen ja kellega kohtumist igatsen. Ma armastan Jeesust. Jeesus on tundnud ka minu pärast valu ja minu pattude pärast kannatanud. Ta on kõige erilisem isik, keda mul on au tunda. Tean, et tema tunneb ka mind. See teeb mind väga rõõmsaks ja annab mulle jõudu elada selles maailmas. Järgnevalt jagan sinuga Jumala imelist plaani, mis on tema südames meie jaoks Jeesuse läbi.

Jeesus tuleb nende juurde, kellele majas kohta ei leidu.

„Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks“ (Jh 1:11–12).
Piiblit lugevale inimesele võib esialgu tunduda, nagu puuduks Johannese evangeeliumis Jeesuse sündimise jutustus. Tõesti, sellisel kujul Jeesuse sünnilugu, nagu me näeme Matteuse ja Luuka puhul, me siit ei leia. Ometi tabab Johannes Messia maailma tuleku ja tema sündimise peamist mõtet ja eesmärki otse kümnesse: „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). See avab meile Jeesuse südame. Johannese evangeelium on Isa südame evangeelium. Rohkem kui üheski teises evangeeliumis räägib Jeesus siin oma erilisest, lähedasest ja armastavast suhtest taevase Isaga. See on väe, armastuse ja usu evangeelium.

Jeesus alandas iseennast
„Ta tuli…“ – Meil on Jumal, kes alandab iseennast. Seda kinnitab psalmist: „Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on“ (Ps 113:5–6).
Jeesus kinnitab seda: „...kes ennast ise alandab, seda ülendatakse!“ (Mt 23:12). Apostel Paulus tsiteerib varakristlikku hümni: „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani“ (Fl 2:5–8).
Jeesusele isiklikult tähendas maa peale tulek tõelist alandumist. Sündida neitsist inimeseks – tähendas loobuda taeva aust ja Jumala ligiolust. Jeesus tuli maailma kurjuse keskele, laskus valgusest pimedusse, päevavalgusest kottpimedasse koopasse. Karjaste väljal olevad koopad otsekui kinnitavad Jumala Poja valgusest pimedusse tulekut. Nendes koobastes Beit Lechem’i (nii on Petlemma nimi heebrea keeles, mis tähendab tõlkes ‘leivamaja’) külje all hoiti jahedamal, talvisel aastaajal, terveid lambakarju. Algselt looduslikud, hiljem ka inimjõul lubjakivimisse vormitud koopad pakkusid turvatunnet nii karjale kui karjastele. On üsna tõenäoline, et Maarja ja Joosep seal tol ööl ka majutuse leidsid – karjaste ja karja lähedal. Karjased, kes olid sel ööl lambakarjaga väljal, ei pidanudki pärast inglite ilmumist väga kaugele minema, et sündinud Messiat leida. Joosep ja Maarja ning nende vastsündinud laps – Jumala Poeg – asusid üsna linna servas, künka taga.
Jumala valik on laskuda kadunud inimeste juurde. Nende juurde, kellest midagi loota pole. Ta tuleb alati nende juurde, kes on murtud ja põlatud. Nende juurde, kellele majas kohta ei leidu. Ta alandub vaatama, mis maa peal on. Ta laseb end tõmmata madalate hulka.

Parim jõulukink, mida me saame teha endale ja teistele, on vastu võtta Jeesus Kristus oma ellu ja südamesse.

Jumal ei loobu kunagi enda omandist

„Ta tuli omade keskele…“ – Kõik, mis Jumala oma, peab temale kuuluma. Ta on universumi Kuningas, Vägev Aednik, kes tuleb ja tahab saada oma aia vilja, mis talle õigusega peab kuuluma. Peremees ja omanik teab, kes talle kuuluvad. Jumal tuleb alati tagasi sellesse, mis on tema oma. Ta armastab oma väljavalitud Iisraeli rahvast, Iisraelimaad ja Jeruusalemma, mida ta on Iisraelile tõotanud Kristuse teise tulekuni: „Sinust ei kõnelda enam kui „Hüljatust” ega kõnelda su maast enam kui „Laastatust“, vaid sind hüütakse „Minu armsam” ja su maad „Abikaasa“, sest Issand armastab sind ja su maa saab mehele. Sest nagu noor mees naib neitsi, nõnda naivad sind su pojad; ja nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust“ (Js 62:4–5). 11 valiku ees

Ükski abielumees, kes armastab oma naist, ei jäta teda kunagi maha. Nagu peigmees ei loobu oma pruudist, ei taha Kristus loobuda oma maapealsest kogudusest. Veel vähem loobub Jumal Loojana oma loodud maailmast. Ta armastab seda maailma: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu“ (Jh 3:16).
Samavõrra vähem loobub Jumal Iisraeli rahvast ja Iisraeli maast: „Tuleta seda meelde, Jaakob, ja sina, Iisrael, sest sa oled mu sulane: mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane: Iisrael, ma ei unusta sind!“ (Js 44:21).

Võta Jeesus vastu

„Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks…“ – Mida tähendab Jeesuse vastuvõtmine? Kuidas teda vastu võtta? Jumal teadis, et maailmas on inimesi, kes teda vastu võtavad. Alati on inimesi, kes on tõe poolt. Kelle südames elab õige Aabeli vaim. Kelle elus hingab Jumala pühaduse Vaim. Kelle süda ootab lunastust ja Päästjat. Ja ikkagi tunnistab Johannes: „...ent omad ei võtnud teda vastu.” See on nii imelik. Inimesed, kes peaks kuuluma täielikult Jumalale, ei võta tema ainusündinud Poega Jeesust vastu. Nad lükkavad ära armastuse. Tõukavad eemale parima sõbra ja Päästja. Prohvet Hesekieli raamatust loeme, et Tüürose kuningas ei võtnud Jumalat vastu. Ta pidas iseennast jumalaks. Temast sai saatana võrdkuju. Seda teeb tänane maailm. Seda teeb kahjuks ka kristlik kogudus, kui ta põlgab ära Jeesuse ja Püha Vaimu juhtimise ja tahab ennast ise inimlikult parimal viisil juhtida.

Parim jõulukink, mida me saame teha endale ja teistele, on vastu võtta Jeesus Kristus oma ellu ja südamesse. Lubada temal saada meie elu üle absoluutseks monarhiks – Valitsejaks ja Kuningaks. See mõte võib mitte meeldida neile, kes otsivad siin maailmas anarhiat ja allumatust. Kuid Jumala Kuningriigis valitsevad teised põhimõtted. Siin tuleb kedagi enda elus valitsema lasta ja kogu võim üle anda. Kõik eneseabi ja enesekaitse relvad tuleb maha panna. Mina kohtusin Jeesusega esimest korda Pärnust Viljandisse sõitvas liinibussis. Olin 16aastane nooruk. Palusin Jeesust, et ta annaks mulle minu patud andeks ja annaks mulle puhta südame ja võtaks mind oma lapseks. Kogesin imelist koormatest vabanemist.
Võta ka sina Jeesus vastu oma ellu! Siis näed, mis kõik sinu elus hakkab muutuma. Esmalt aga annab Jumal sulle meelevalla saada tema lapseks! Võta ta vastu täielikult! Võta ta vastu juhtima oma igapäevaelu, finantsotsuseid, majanduslikke plaane, abielu, suhteid, seksuaalsust, aja kasutust. Ole valmis andma kõik tema meelevalla alla! Lapse kombel usalda teda kõiges!

Saatan teab, et kui üks maa peal elav inimene võtab Jeesuse vastu, lõpeb momentaanselt tema pimeduse võim inimese üle. Ka inimene ise tajub sellise otsuse kaalukust. Jeesuse vastuvõtmine tähendab valitsuse üleminekut kellegi teise kätte. Inimesed on harjunud saatana valitsusega. Valede isal on õnnestunud petta, manipuleerida, varastada ja tappa. Ta on inimkonna üle ujutanud mässu ja kannatustega. Osava süüdistajana on ta paljusid tõuganud depressiooni ja enesetapule. Pimeduse vürstina ja salasepitsejana on ta ise alati varjule jäänud. Jeesuse kui isikustatud Jumala Sõna maailma tulekuga peab selle pimeduse vürsti valitsus lõppema: „Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod“ (1Jh 3:8).
Kuradi töö ja tema pimeduse võim tühistatakse igaühe elus, kes otsustab uue valitseja – Jeesuse Kristuse – kasuks.

Maised valitsused vahetuvad. Näeme seda iga päev, kuuleme maailma uudistest. Vaimses maailmas on aga kaks valitsust. Ei saa teenida korraga kahte isandat. Valik tuleb teha ühe kasuks.
Pole vahet, kui sa pole veel kristlane või oled kristlane ainult nime poolest, igal juhul pead sa jõudma selleni, et Kristus valitseks sinu südames ja et see muutus paistaks sinu elus igalt poolt välja. Mina tahan sinuga kohtuda taevas.
Just nüüd, kui seda jutlust oled lugenud, palveta koos minuga: „Issand Jeesus! Ma võtan sind vastu. Palun, tule minu ellu. Võta valitsus üle! Võta minu elust kõik, mis ei austa sinu püha nime. Puhasta mind oma verega. Vabasta mind patuahelatest. Aita mul teha sinu tahtmist. Täida mind oma kalli Püha Vaimuga! Tänan sind kogu südamest! Aamen.”

Kus on sinu pudelikael?

11/2016 10 peepsaar
Peep Saar, Tartu Risttee koguduse pastor

Elu tormab meist mööda ja aeg-ajalt avastame üllatusega, et käes on uus nädal, kuu või aasta. Head kavatsused, plaanid ja unistused jäävad tihti täitmata – tahtsin küll ju seda teha, sinna minna, selliseks saada, kuid aeg on kuidagi märkamatult käest libisenud. Kuidas oleks võimalik maksimeerida aja kasutamist ja selles toimuvaid muudatusi? Teha rohkem, saavutada enam, olla suuremaks õnnistuseks? Küll on hea teada, et väike muutus võib tuua kaasa suure läbimurde!

Väike muutus võib tuua kaasa suure läbimurde.

Pudelikaelad meie elus

Kui sa oleksid mingi pudel, siis milline? Mahla-, õlle-, piima-, siirupi-, hapukurgi-, limonaadipudel? Pudeleid on väga erinevat sorti ja tüüpi. Kõik nad on mõeldud mingi vedeliku hoidmiseks. Ja kõigil pudelitel on üks ühine tunnus – neil on kael. Vedeliku väljavoolamise hulga ja kiiruse määrab pudelikaela läbimõõt.
Pudelikael on insenerimaailmas mõiste, kus üksainus element või ressurss paneb piirangu kogu süsteemi mahutavusele või toimimisele maksimaalse lae. Isegi kui pudeli mahtuvus ja välimus võimaldaks rohkemat ja enamat, siis pudelikael paneb paika ülemise piiri. Sa võid teha väljaspool pudelikaela suuri muutusi, kuid nende loodud läbimurded on väikesed või olematud.
Näiteid pudelikaelast on meie ümber palju: suletud teelõik suurlinna liikluses, bürokraatlik süsteem, pastorikeskne kogudus. Huvitaval kombel on ka meie elus palju probleeme, kuid üks või kaks pudelikaela. Pudelikaela eemaldamine toob kaasa ebaproportsionaalselt suure muutuse, võrreldes antud panusega. Väike muutus toob suure läbimurde.

Loe edasi: Kus on sinu pudelikael?

Loeb vaid kahetsus

10/2016 10 hannes keernik 1
Hannes Keernik, Tartu Salemi baptistikogudus

Järgnev lugu kõlab nagu tähendamissõna, mida oleks võinud rääkida Jeesus. Aga tegelikult on see Vana Testamendi mõistukõne, mille rääkis prohvet Naatan kuningas Taavetile.
„Ühes linnas oli kaks meest, üks rikas ja teine vaene. Rikkal oli väga palju lambaid ja veiseid, aga vaesel ei olnud midagi muud kui üksainus pisike utetall, kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda ja see kasvas üles tema juures üheskoos ta lastega; see sõi ta palukest, jõi ta karikast, magas ta süles ja oli temale nagu tütar. Siis tuli rikka mehe juurde teekäija. Aga tema ei raatsinud võtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga teekäijale, kes ta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe utetalle ja valmistas mehele, kes ta juurde oli tulnud.” Siis Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles Naatanile: „Nii tõesti kui Issand elab, mees, kes seda tegi, on surmalaps! Ja ta peab utetalle tasuma neljakordselt, sellepärast et ta tegi nõnda ega halastanud!” Aga Naatan ütles Taavetile: „See mees oled sina!”” (2Sm 12:1–7).

Üleastumiste keerises

Taavet oli kuningas. Ta oli õiglane mees „Jumala südame järgi” (1Sm 13:14). Teda saatis edu sõjas ja ta oli populaarne rahva silmis. Aga nüüd oli see „mees-Jumala-südame-järgi“ teinud midagi sellist, mis Jumala südame järgi ei olnud. Taaveti pikenev eksimuste jada viis selleni, et Jumal saatis prohvet Naatani teda manitsema.

Loe edasi: Loeb vaid kahetsus