Mu lahkumisaeg on lähedal

11/2011 Ants Rebane, Nõmme Vabaduse Baptisti Koguduse pastor emeritus

10 ants rebane2006

„Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist." (2Tm 4:6-8)

Ingliskeelse King James autoriseeritud tõlke järgi kõlab 6. salmi esimene pool: „Sest nüüd olen ma valmis, et mind ohverdatakse."

Paulus ei nimeta ennast ohvriks – Kristus on tema ohver. Kristus on ohver altaril. Paulus kujutab ennast vaid lihtsa veinina, mida koos õliga valati põletusohvrile.

.

Loe edasi: Mu lahkumisaeg on lähedal

Hingamine ja tunnistamine

10/2011

Aivar Raudver, Lihula Baptistikoguduse pastor

„Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega." (1Jh 1:2-3)

.

Loe edasi: Hingamine ja tunnistamine

Jumal päästab!

7-8/2011

Meego Remmel, EKB Liidu presidendi jutlus Mustvee suvefestivalil

Lugupeetud Mustvee linnapea, kallid mustveelased ja kõik suvefestivalile kogunenud: Jumal päästab! Meie ühine nädalavahetus Mustvees kinnitab seda kõige ehedamal moel. Vaadake vaid ilmakaardile! Kõikjal meie ümber on olnud äikesetorme, lausvihma, jääkülma rahet, piksetulekahjusid. Ainult mitte siin paigas. Juba aasta tagasi hakkasime paluma suvefestivalile ilma-armu. Ja tänu Jumalale võisime korraldada kogu festivali avatud taeva all!

.

Loe edasi: Jumal päästab!

Kuidas meeldib?

06/2011 Eerik Rahkema, Haapsalu Baptistikoguduse vanem

Oleme kindlasti kuulnud või ise esitanud järgmisi küsimusi: Kuidas jumalateenistus meeldis? Kas kõne meeldis? Kas ülistus meeldis? Kuidas kontsert meeldis? Kas festival meeldis? Nii esitab küsimuse inimene. Kuid kas Uus Testament esitab selliseid küsimusi? Pigem küsib ta, kas sina ja mina oleme Jumala meele järgi? Meie hinnang asjadele ei ole eriti oluline, küll aga Jumala hinnang neile ja meile endale. Loeb see, kas meie Jumala meele järgi oleme?

 

Kas Jumalale meeldib?

Mitmel puhul, eriti reklaamimisel, paistab usklikele tähtis olevat, et koguduse tegevus inimestele meeldiks. Selleks, et meile ei jääks mulje nagu Jumala meele järgi olemine on kõrvalise tähtsusega, toome mitmeid piiblilõike, mis näitavad – esmatähtis on olla Jumala meele järgi.

.

Loe edasi: Kuidas meeldib?

Saage täis Vaimu!

05/2011 Toivo Teekel, Võru baptistikoguduse pastor

„Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu." (Ef 5:18)

Selles salmis on hoiatus ja soov Issandalt. Joobnu kohta öeldakse, et ta on „täis". Joovastav aine kontrollib joobnud inimest. Võib esineda nägemusi ja tasakaaluhäireid. „Sa nagu lamaksid keset merd ja magaksid masti tipus." (Õp 23:34) Südames peituv võib tulla lagedale; kes muutub agressiivseks, kes enesehaletsejaks. Tulemuseks võib olla vaesus ja räbalatesse riietumine (Õp 23:21).

Nelipühapäeval peeti Vaimu täis inimesi joobnuteks, seda nähtavasti nende häälekuse tõttu. Peetrus selgitas, et nad ei ole joobnud, vaid täis Püha Vaimu (Ap 2:15-17). Selliselt algas prohvet Joeli poolt ettekuulutatud viimne aeg, mis kestab Issanda tulekuni. See on koguduse aeg. See on Vaimu aeg. See aeg erineb teistest aegadest sellega, et Püha Vaim on kättesaadav kõigile inimestele. Uue lepingu ajal on normaalne, et jumalalaps on täis Vaimu. See peaks olema märgatav ning esile peaks tulema Jumala iseloom. Elades Vaimus tuleb esile vaimuvili, mida iseloomustavad üheksa tahku (Gl 5:22-23).

.

Loe edasi: Saage täis Vaimu!

Aga Jumalale...

04/2011 Meego Remmel, EKB Liidu president

Vabariigi aastapäeva ja valimistepäeva-vahelisel palve- ja paastuajal võtsin aega, et seisatuda koos vendlusega Jumala ees ning kuulatada, mida temal meie elu kohta öelda on. Ühinesin kogudustele tehtud üleskutsega paluda ja paastuda, et Jumal kingiks meie maale ja rahvale veel armu ja abi. Äkitselt küsis Vaim: "Aga Jumalale? Kui palju te Jumalale mõtlete? Kuivõrd te Issanda palet otsite?" Jäin üllatunult mõttesse: mida see tähendab? Vaim ütles: "Ärge keskenduge nii palju sellele, kes teie olete ja mida teie teete, vaid sellele, kes olen mina ja mida mina teen!"

Lõpulejõudnud aastakonverentsil oleme eriliselt mõelnud oma liidule ning sellele, mida oleme teinud ja veel teha kavatseme. Hästi. Aga Jumalale? Just selle küsimuse ette asetab meid tema sõna: "Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen" (Ef 3:20-21).

.

Loe edasi: Aga Jumalale...