Märts 2009

SISUKORD2009 03kaas

Hool töötute ja kodutute eest. Meego Remmel

Pühendumiskonverents Nõmmel

Kogemus kodugrupist. Kuldar Jürma

Ela oma piiridega Ermo Jürma toimetajaveerg

Enn Palmik: Vancouver tervitab

Issandale kuulugu parim. Aare Tamm

Evangelisatsioon oikumeeniliselt Ingmar Kurg

Hereesia. Karisma. Piibli väljendid eesti keeles. Ain Riistan

Haapsalu Baptistikogudus 125

Koos külalistega kaasmaalaste juurde Lootuse festival. Helari Puu

Aga kui palvetaks veel?! Eenok Palm

Kas sa oled liitunud palvetajate armeega? Lootuse festival

Väärtustepõhine majandamine. Meelis Kibuspuu

Ta oskas teha kõike - Elmar Palumäe. Liili Heinla

Elu, mida ei hävitatud Astrid Raja

Missioonikandja 182 saadet. Indrek Luide

In memoriam – Jaan Helisma. Tarmo Kähr

Kuidas tulla võitjaks? - ristsõna. Leho Paldre

Kuulutaja 20 aastat Intervjuu Üllas Linderiga

Eakate töötajate osaduspäev

Milline on Lootuse festivali lootus? Erki Tamm

„Julge särada!" avardus liikumiseks Helari Hellenurm

.