Otsing

12/2016 10 kaptenid
Veljo Kaptein, Oleviste koguduse pastor

Armas Teekäija lugeja! Tahan jagada sinuga evangeeliumi, rõõmusõnumit Jeesusest, kes tuli minu ellu ja muutis mind. Ta on kõige parem sõber, kellest ma mõtlen ja kellega kohtumist igatsen. Ma armastan Jeesust. Jeesus on tundnud ka minu pärast valu ja minu pattude pärast kannatanud. Ta on kõige erilisem isik, keda mul on au tunda. Tean, et tema tunneb ka mind. See teeb mind väga rõõmsaks ja annab mulle jõudu elada selles maailmas. Järgnevalt jagan sinuga Jumala imelist plaani, mis on tema südames meie jaoks Jeesuse läbi.

Jeesus tuleb nende juurde, kellele majas kohta ei leidu.

„Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks“ (Jh 1:11–12).
Piiblit lugevale inimesele võib esialgu tunduda, nagu puuduks Johannese evangeeliumis Jeesuse sündimise jutustus. Tõesti, sellisel kujul Jeesuse sünnilugu, nagu me näeme Matteuse ja Luuka puhul, me siit ei leia. Ometi tabab Johannes Messia maailma tuleku ja tema sündimise peamist mõtet ja eesmärki otse kümnesse: „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). See avab meile Jeesuse südame. Johannese evangeelium on Isa südame evangeelium. Rohkem kui üheski teises evangeeliumis räägib Jeesus siin oma erilisest, lähedasest ja armastavast suhtest taevase Isaga. See on väe, armastuse ja usu evangeelium.

Jeesus alandas iseennast
„Ta tuli…“ – Meil on Jumal, kes alandab iseennast. Seda kinnitab psalmist: „Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on“ (Ps 113:5–6).
Jeesus kinnitab seda: „...kes ennast ise alandab, seda ülendatakse!“ (Mt 23:12). Apostel Paulus tsiteerib varakristlikku hümni: „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani“ (Fl 2:5–8).
Jeesusele isiklikult tähendas maa peale tulek tõelist alandumist. Sündida neitsist inimeseks – tähendas loobuda taeva aust ja Jumala ligiolust. Jeesus tuli maailma kurjuse keskele, laskus valgusest pimedusse, päevavalgusest kottpimedasse koopasse. Karjaste väljal olevad koopad otsekui kinnitavad Jumala Poja valgusest pimedusse tulekut. Nendes koobastes Beit Lechem’i (nii on Petlemma nimi heebrea keeles, mis tähendab tõlkes ‘leivamaja’) külje all hoiti jahedamal, talvisel aastaajal, terveid lambakarju. Algselt looduslikud, hiljem ka inimjõul lubjakivimisse vormitud koopad pakkusid turvatunnet nii karjale kui karjastele. On üsna tõenäoline, et Maarja ja Joosep seal tol ööl ka majutuse leidsid – karjaste ja karja lähedal. Karjased, kes olid sel ööl lambakarjaga väljal, ei pidanudki pärast inglite ilmumist väga kaugele minema, et sündinud Messiat leida. Joosep ja Maarja ning nende vastsündinud laps – Jumala Poeg – asusid üsna linna servas, künka taga.
Jumala valik on laskuda kadunud inimeste juurde. Nende juurde, kellest midagi loota pole. Ta tuleb alati nende juurde, kes on murtud ja põlatud. Nende juurde, kellele majas kohta ei leidu. Ta alandub vaatama, mis maa peal on. Ta laseb end tõmmata madalate hulka.

Parim jõulukink, mida me saame teha endale ja teistele, on vastu võtta Jeesus Kristus oma ellu ja südamesse.

Jumal ei loobu kunagi enda omandist

„Ta tuli omade keskele…“ – Kõik, mis Jumala oma, peab temale kuuluma. Ta on universumi Kuningas, Vägev Aednik, kes tuleb ja tahab saada oma aia vilja, mis talle õigusega peab kuuluma. Peremees ja omanik teab, kes talle kuuluvad. Jumal tuleb alati tagasi sellesse, mis on tema oma. Ta armastab oma väljavalitud Iisraeli rahvast, Iisraelimaad ja Jeruusalemma, mida ta on Iisraelile tõotanud Kristuse teise tulekuni: „Sinust ei kõnelda enam kui „Hüljatust” ega kõnelda su maast enam kui „Laastatust“, vaid sind hüütakse „Minu armsam” ja su maad „Abikaasa“, sest Issand armastab sind ja su maa saab mehele. Sest nagu noor mees naib neitsi, nõnda naivad sind su pojad; ja nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust“ (Js 62:4–5). 11 valiku ees

Ükski abielumees, kes armastab oma naist, ei jäta teda kunagi maha. Nagu peigmees ei loobu oma pruudist, ei taha Kristus loobuda oma maapealsest kogudusest. Veel vähem loobub Jumal Loojana oma loodud maailmast. Ta armastab seda maailma: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu“ (Jh 3:16).
Samavõrra vähem loobub Jumal Iisraeli rahvast ja Iisraeli maast: „Tuleta seda meelde, Jaakob, ja sina, Iisrael, sest sa oled mu sulane: mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane: Iisrael, ma ei unusta sind!“ (Js 44:21).

Võta Jeesus vastu

„Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks…“ – Mida tähendab Jeesuse vastuvõtmine? Kuidas teda vastu võtta? Jumal teadis, et maailmas on inimesi, kes teda vastu võtavad. Alati on inimesi, kes on tõe poolt. Kelle südames elab õige Aabeli vaim. Kelle elus hingab Jumala pühaduse Vaim. Kelle süda ootab lunastust ja Päästjat. Ja ikkagi tunnistab Johannes: „...ent omad ei võtnud teda vastu.” See on nii imelik. Inimesed, kes peaks kuuluma täielikult Jumalale, ei võta tema ainusündinud Poega Jeesust vastu. Nad lükkavad ära armastuse. Tõukavad eemale parima sõbra ja Päästja. Prohvet Hesekieli raamatust loeme, et Tüürose kuningas ei võtnud Jumalat vastu. Ta pidas iseennast jumalaks. Temast sai saatana võrdkuju. Seda teeb tänane maailm. Seda teeb kahjuks ka kristlik kogudus, kui ta põlgab ära Jeesuse ja Püha Vaimu juhtimise ja tahab ennast ise inimlikult parimal viisil juhtida.

Parim jõulukink, mida me saame teha endale ja teistele, on vastu võtta Jeesus Kristus oma ellu ja südamesse. Lubada temal saada meie elu üle absoluutseks monarhiks – Valitsejaks ja Kuningaks. See mõte võib mitte meeldida neile, kes otsivad siin maailmas anarhiat ja allumatust. Kuid Jumala Kuningriigis valitsevad teised põhimõtted. Siin tuleb kedagi enda elus valitsema lasta ja kogu võim üle anda. Kõik eneseabi ja enesekaitse relvad tuleb maha panna. Mina kohtusin Jeesusega esimest korda Pärnust Viljandisse sõitvas liinibussis. Olin 16aastane nooruk. Palusin Jeesust, et ta annaks mulle minu patud andeks ja annaks mulle puhta südame ja võtaks mind oma lapseks. Kogesin imelist koormatest vabanemist.
Võta ka sina Jeesus vastu oma ellu! Siis näed, mis kõik sinu elus hakkab muutuma. Esmalt aga annab Jumal sulle meelevalla saada tema lapseks! Võta ta vastu täielikult! Võta ta vastu juhtima oma igapäevaelu, finantsotsuseid, majanduslikke plaane, abielu, suhteid, seksuaalsust, aja kasutust. Ole valmis andma kõik tema meelevalla alla! Lapse kombel usalda teda kõiges!

Saatan teab, et kui üks maa peal elav inimene võtab Jeesuse vastu, lõpeb momentaanselt tema pimeduse võim inimese üle. Ka inimene ise tajub sellise otsuse kaalukust. Jeesuse vastuvõtmine tähendab valitsuse üleminekut kellegi teise kätte. Inimesed on harjunud saatana valitsusega. Valede isal on õnnestunud petta, manipuleerida, varastada ja tappa. Ta on inimkonna üle ujutanud mässu ja kannatustega. Osava süüdistajana on ta paljusid tõuganud depressiooni ja enesetapule. Pimeduse vürstina ja salasepitsejana on ta ise alati varjule jäänud. Jeesuse kui isikustatud Jumala Sõna maailma tulekuga peab selle pimeduse vürsti valitsus lõppema: „Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod“ (1Jh 3:8).
Kuradi töö ja tema pimeduse võim tühistatakse igaühe elus, kes otsustab uue valitseja – Jeesuse Kristuse – kasuks.

Maised valitsused vahetuvad. Näeme seda iga päev, kuuleme maailma uudistest. Vaimses maailmas on aga kaks valitsust. Ei saa teenida korraga kahte isandat. Valik tuleb teha ühe kasuks.
Pole vahet, kui sa pole veel kristlane või oled kristlane ainult nime poolest, igal juhul pead sa jõudma selleni, et Kristus valitseks sinu südames ja et see muutus paistaks sinu elus igalt poolt välja. Mina tahan sinuga kohtuda taevas.
Just nüüd, kui seda jutlust oled lugenud, palveta koos minuga: „Issand Jeesus! Ma võtan sind vastu. Palun, tule minu ellu. Võta valitsus üle! Võta minu elust kõik, mis ei austa sinu püha nime. Puhasta mind oma verega. Vabasta mind patuahelatest. Aita mul teha sinu tahtmist. Täida mind oma kalli Püha Vaimuga! Tänan sind kogu südamest! Aamen.”

11/2016 10 peepsaar
Peep Saar, Tartu Risttee koguduse pastor

Elu tormab meist mööda ja aeg-ajalt avastame üllatusega, et käes on uus nädal, kuu või aasta. Head kavatsused, plaanid ja unistused jäävad tihti täitmata – tahtsin küll ju seda teha, sinna minna, selliseks saada, kuid aeg on kuidagi märkamatult käest libisenud. Kuidas oleks võimalik maksimeerida aja kasutamist ja selles toimuvaid muudatusi? Teha rohkem, saavutada enam, olla suuremaks õnnistuseks? Küll on hea teada, et väike muutus võib tuua kaasa suure läbimurde!

Väike muutus võib tuua kaasa suure läbimurde.

Pudelikaelad meie elus

Kui sa oleksid mingi pudel, siis milline? Mahla-, õlle-, piima-, siirupi-, hapukurgi-, limonaadipudel? Pudeleid on väga erinevat sorti ja tüüpi. Kõik nad on mõeldud mingi vedeliku hoidmiseks. Ja kõigil pudelitel on üks ühine tunnus – neil on kael. Vedeliku väljavoolamise hulga ja kiiruse määrab pudelikaela läbimõõt.
Pudelikael on insenerimaailmas mõiste, kus üksainus element või ressurss paneb piirangu kogu süsteemi mahutavusele või toimimisele maksimaalse lae. Isegi kui pudeli mahtuvus ja välimus võimaldaks rohkemat ja enamat, siis pudelikael paneb paika ülemise piiri. Sa võid teha väljaspool pudelikaela suuri muutusi, kuid nende loodud läbimurded on väikesed või olematud.
Näiteid pudelikaelast on meie ümber palju: suletud teelõik suurlinna liikluses, bürokraatlik süsteem, pastorikeskne kogudus. Huvitaval kombel on ka meie elus palju probleeme, kuid üks või kaks pudelikaela. Pudelikaela eemaldamine toob kaasa ebaproportsionaalselt suure muutuse, võrreldes antud panusega. Väike muutus toob suure läbimurde.

10/2016 10 hannes keernik 1
Hannes Keernik, Tartu Salemi baptistikogudus

Järgnev lugu kõlab nagu tähendamissõna, mida oleks võinud rääkida Jeesus. Aga tegelikult on see Vana Testamendi mõistukõne, mille rääkis prohvet Naatan kuningas Taavetile.
„Ühes linnas oli kaks meest, üks rikas ja teine vaene. Rikkal oli väga palju lambaid ja veiseid, aga vaesel ei olnud midagi muud kui üksainus pisike utetall, kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda ja see kasvas üles tema juures üheskoos ta lastega; see sõi ta palukest, jõi ta karikast, magas ta süles ja oli temale nagu tütar. Siis tuli rikka mehe juurde teekäija. Aga tema ei raatsinud võtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga teekäijale, kes ta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe utetalle ja valmistas mehele, kes ta juurde oli tulnud.” Siis Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles Naatanile: „Nii tõesti kui Issand elab, mees, kes seda tegi, on surmalaps! Ja ta peab utetalle tasuma neljakordselt, sellepärast et ta tegi nõnda ega halastanud!” Aga Naatan ütles Taavetile: „See mees oled sina!”” (2Sm 12:1–7).

Üleastumiste keerises

Taavet oli kuningas. Ta oli õiglane mees „Jumala südame järgi” (1Sm 13:14). Teda saatis edu sõjas ja ta oli populaarne rahva silmis. Aga nüüd oli see „mees-Jumala-südame-järgi“ teinud midagi sellist, mis Jumala südame järgi ei olnud. Taaveti pikenev eksimuste jada viis selleni, et Jumal saatis prohvet Naatani teda manitsema.

09/2016 10 kotiesen gunnar

Gunnar Kotieseni, EKB Liidu asepresidendi jutlus suvefestivali avateenistusel Viimsis
Tervikjutlust on võimalik järelkuulata www.ekklesia.ee

Õhtu, mil Jeesus koos oma jüngritega oli tõsise valiku ees (Lk 9:10–17), võib olla võrreldav Eesti hubase suvepäeva lõpuga. Hommik oli jäänud juba väga kaugele ja kordaminekuterohkeid sündmusi oli möödunud tundides hulganisti. Nüüd tuli teha kiired otsused, kuidas rahulikult õhtust öösse astuda. Ja seda viisil, et siis veel hetkeks suverammestuse meeldivat vaikust nautida.

Kas mul on tegelikult veel midagi jagamistagavaras?

Õnnistatud ajad

Et tolle õhtu sündmusi õigesti mõista, on kasulik vaadata hetkeks tagasi, millist teekonda jüngrid olid selleks ajaks koos oma Issandaga käinud. Poolteist edukat aastat olid möödunud kiiresti. Tähendusrikast rahva teenimist oli olnud palju ja nii suuri imesid ning elude muutusi ei olnud siiani näinud ilmselt keegi kaheteistkümne noore mehe sõpruskonnast. Kellele meist ei meeldiks olla osa millestki, mis kasvab, on inimesi puudutav ja muutev? Need on ajad, kui jõuad õhtul koju võib-olla väsinuna, kuid õnnelikuna, sest päeval tehtu on olnud loova ja muutusi toova mõjuga.

07-08.2016 10 paivi 1315

Erki Tamm, EKB Liidu president suvefestivali jumalateenistusel Viimsis

„Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust” (5Ms 8:3).
Kuidas see meie tänase teemaga – Püha Vaimu vägi minus – seotud on? On inimesi, kes püüavad elada väga etteaimatavat elu. Nagu lapsed vahel paluvad: „Jumal, ma tänan sind, et täna ei juhtunud midagi!” Kui igav päev! Leivast elamine on siin pildiks etteaimatavast, planeeritud elust. Elust, millest unistas pastor Arpad Arder enne teist maailmasõda, kui ta oli noor koolilõpetaja. Suurepärases raamatus „Kus on Arpadi kuningas?” kirjeldatakse, kuidas ta oma elu kümnenditeks jagas ja planeeris, mida ta järgmisena pidi tegema ja mis siis sellele pidi järgnema jne. Kuniks algas kõik plaanid segipaisanud maailmasõda.

Eestlastena me veel teame, mida tähendab vilja külvamine ja lõikamine. Kui ilm on enam-vähem, siis toimib asi alati. Meile meeldib etteaimatavus. Eesti poliitikud on unistanud igavast Põhjamaast. Kuid needsamad poliitikud kordavad täna: „Maailm on muutunud! Maailm on muutunud!”

Me oleme õppinud säilitama, aga mitte pidama vaimulikku sõjapidamist.

06/2016 10 raivo kaustel
Pastor Raivo Kaustel, Saue Kristlik Vabakogudus

„Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!“ (Mt 6:11). Leib on väga vajalik igale inimesele, ta kuulub meie toidulauale. Selle tarvis teeme tööd ja kes on maal elanud, see teab, millise hinnaga leiba saadakse ja mida on selleks vaja teha, et leiba jätkuks endale ja võiks ka teistele jagada. Leiva väärtust oskame hinnata alles siis, kui meil seda ei ole. Árpád Arder kirjutab oma mälestustes vanglast, et ühelt kaasvangilt võeti märkamatult ära tema leivapaluke, mida antakse vangile ju nii vähe, ja milline südamevalu tal seejärel oli. Aga kui Árpád sai vanglas imekombel Piibli, siis see oli talle kui igapäevane leib.

Piibel oli talle kui igapäevane leib.

Kõik tuleb Jumalalt

Loetud tekst kuulub Jeesuse õpetatud palvesse, mida me kõige rohkem kasutame. Sellest näeme, et Jeesus suunab palvemõtted eelkõige kõikvõimsa Looja peale ehk siis oma Isale Jumalale. See tähendab, et inimene teaks, kes on temast kõrgemal – Kõikväeline (Ps 91; Ilm 1:8).
Mõtleme sellele. Kas arvestame sellega, et kõik, mis meil on, tuleb tegelikult Jumala käest? Ka see seeme, millest võrsub vili ja millest inimene valmistab leiva. See algaine on Jumala suur and. Tema on loonud seemne, mille koostis on just selline, et kui see satub sobivasse keskkonda ehk siis mulda, hakkab see kasvama.

Uudised

2021-3-aprill

07 Mai 2021
2021-3-aprill

SISUKORD ÄNGIST SAI LOOTUS Tõnu R. KallasVäikesed tegemised suure armastusega Ave Aviste„Tee pilt – kodus vaatame!“ Ermo JürmaCrick ja Mindy Porier – suurest Ameerikast väikesesse Eestisse Kerli ValkSuur reede pakub lepitust...

Seminar piilus koguduseelu akendest sisse

07 Mai 2021
Seminar piilus koguduseelu akendest sisse

Aprill 2021 Einike Pilli, KUSi rektor Mulle meeldib õhtuhämaruses ringi jalutada ja veel ette tõmbamata kardinatega tubadesse vaadata. Nii põnev on vaadata, kuidas toad on sisustatud ja mida inimesed neis teevad....

Ühendkuningriigi kohus tunnistas kristlaste õigusi

07 Mai 2021
Ühendkuningriigi kohus tunnistas kristlaste õigusi

Aprill 2021 Peeter Võsu, Oleviste kogudus Franklin Graham sai Inglismaa kohtus võidu vaidluses kristlike seisukohtade avaliku väljendamise teemal. Blackpooli maakond ja maakonna bussifirma võtsid 2018. aastal Franklin Grahami evangeelse ürituse reklaamid...

„Väike vaimuraamat“ käsitleb karismaatilist usupraktikat

07 Mai 2021
„Väike vaimuraamat“ käsitleb karismaatilist usupraktikat

Aprill 2021 Heigo Ritsbek, Anglokatoliku Kiriku patriarh Kuna pean ka ennast karismaatikuks, pakkus mulle suurt huvi lugeda professor dr Tõnu Lehtsaare monograafiat „Väike vaimuraamat“ (Allika, 2021). Eesti ilmselt parima kristliku psühholoogina...

Gruusia baptistiliidu kogudused laiendavad tööd

07 Mai 2021
Gruusia baptistiliidu kogudused laiendavad tööd

Aprill 2021 Kahe liidu juhid, Erki Tamm ja Gia Kandelaki, on juba aastaid head sõbrad ning 24. märtsil kohtumine oli vaid üks paljudest. Gruusia baptistiliidu juhi Gia Kandelaki sõnul on kogudused...

Whittieri partnerkogudusel valmis uus kirikuhoone

07 Mai 2021
Whittieri partnerkogudusel valmis uus kirikuhoone

Aprill 2021 Fotod: John RileyGunnar Kotiesen, Rakvere Karmeli koguduse pastor „Olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva“ (Fl 1:6). Peaaegu viiskümmend...

Tänukiri pastor Jüri Puusaagile

07 Mai 2021
Tänukiri pastor Jüri Puusaagile

Aprill 2021 EKB Liidu president Erki Tamme FB lehel on kirjas: „Meie plaan oli Sind, hea vend Jüri Puusaag, tänada ja õnnitleda möödunud aastal – Sinu suurel juubelil ja pastoritöö lõpetamisel...

Surnumere kallastelt leiti Piibli käsikirjade uusi osi

07 Mai 2021
Surnumere kallastelt leiti Piibli käsikirjade uusi osi

Aprill 2021 „The Times of Israel“ materjalide põhjal Jaan BärensonEnam kui 70 aastat tagasi leitud Kumrani käsikirjad said lisa.Arheoloogilistel kaevamistel avastati paljude muude leidude hulgas Piibli käsikirjade osi, nt Nahumi ja...

Myanmar vajab meie eestpalveid

07 Mai 2021
Myanmar vajab meie eestpalveid

Aprill 2021 Helle Liht, EBFi asepeasekretär Myanmar (endise nimega Birma) on paljurahvuseline riik üle 100 erineva etnilise rühmaga. See on budistlik maa, kus elab üle 3 miljoni kristlase (6% elanikkonnast). Enamik...

Anabaptismi juubel läheneb

07 Mai 2021
Anabaptismi juubel läheneb

Aprill 2021 Toivo Pilli, Kirikuajaloo õppejõud Mõne aasta pärast tähistatakse 500 aasta möödumist anabaptistliku liikumise algusest. Mida tõi endaga kaasa nn reformatsiooni kolmas laine, mis sai alguse Šveitsist Zwingli järgijate hulgast,...

Linke